Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

15 учители ще се обучават през лятото в чужбина

19.07.2018  |   Новини
          15 учители от СУ „Гео Милев” ще повишат квалификацията си през лятната ваканция. Те участват в курсове в чужбина по проект по програма „Еразъм+”, финансиран от Европейската комисия.  
          Учителите са от начален, прогимназиален и гимназиален етап и с тяхното обучение се цели изграждане на екип от квалифицирани иновационни лидери-  учители, които да въведат използването на съвременни  методи за преподаване. Те ще се включат в курсове в  Германия, Финландия, Латвия и Италия. Работните езици по време на обучението в различните  курсове  са английски, руски и немски.
         Темите на обученията са  подбрани, така че учителите да се запознаят и  усвоят педагогически  методи  и подходи, които да подпомогнат учениците при усвояване на умения и тяхното практическо приложение. Крайната цел е учениците не просто да получават знания, а  да изграждат умения за тяхното прилагане.
          По проекта през м.март 2018 г. четирима преподаватели  участваха в обучение/ визита в Испания, заедно с още 17 учители от различни европейски държави. Те посетиха няколко училища, наблюдаваха учебния процес, разговаряха с учителите и ръководството на училищата. Обучението даде възможност на участниците да се  запознаят с испанската образователна система, организацията на образователния процес, работата с изоставащи и напреднали ученици, провеждането на часове чрез иновативни методи, работата с доброволци и родители, приобщаването и интегрирането на ученици със специални нужди  и др.
          След обучението всички участници ще представят своите конкретни предложения за подобряване на работата с ученици в СУ „Гео Милев”, прилагането на новите методи и ще подготвят примерни уроци свързани с темата на своето обучение.
          Проектът „Key 4 You- ключови и универсални компетенции за учители и ученици”, който започна през 2017 г.  ще продължи до лятото на 2019 г.
          По време на двегодишната работа по проекта  участниците в него, чрез различни форми, ще споделят наученото и постигнатите резултати, както с учители от училището, така и с преподаватели от  областта, родителската общност и обществеността.

          Медиите:
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=846423

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2018-07-18/15-varnenski-uchiteli-shte-se-obuchavat-prez-lyatoto-v-chuzhbina

https://www.varna24.bg/novini/varna/15-uchiteli-ot-Varna-shte-se-obuchavat-prez-lyatoto-v-chuzhbina-803867