Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Февруарска работна среща на учителите от начален етап

20.02.2020  |   Новини
          „Похвала и окуражаване в работата на учителя начален етап“ бе темата на  редовната месечна среща на началните учители, част от вътрешноинституционалната квалификация в училище. В хода на работата двете понятия бяха разгледани и бе изследвано какво стои зад всяко едно от тях.
           Учителите  задълбочено коментираха   окуражаването като постоянен, динамичен и продължителен във времето процес, който изисква съдействие,за да се проявят и развият уменията на  учениците.
           С използване на  много конкретни примери от практиката, бе направено разграничение между първични способности и познавателни способности при децата. Това  улеснява учителите в разбирането на определени ситуации с учениците и ги ориентира как  да постъпят, окуражавайки детето.
           С интерес бяха изследвани връзките между похвала и окуражаване в обучението на малките ученици, както и начините за вербална и невербална подкрепа на учениците. Не бе подмината и темата за емоционалното изчерпване, което съпътства работата на учителите в начален етап, като бяха обобщени конструктивни варианти за справяне на педагозите с натрупаното напрежение.
           Комуникацията с родителите, окуражаването на родителите, както и окуражаването между колегите също бяха важна част от обсъжданията.
           Участниците в обучението се обединиха около идеята темата за похвалата и окуражаването на децата да бъде включена в редовните  срещи   с родители на учениците в първи и втори клас.
           В срещата, с модератори педагогическите съветници в училището, участваха  13 учители от  начален етап.