Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Моето еко чудо

05.10.2018  |   Новини
       Ученици от прогимназиален и   гимназиален етап   засадиха  храсти и цветя в училищния двор. Растенията са предоставени  по еко проект спечелен в конкурс „Моето еко чудо”. Целта на проекта  е да възпитава младите хора  на отговорност към природата и природните ресурси,  да изгражда у тях  навици и умения за грижа към околната среда.
        Училището има традиции в облагородяване на дворното пространство, с активното участие на учениците са засадени много дървета и храсти, които оформят зелени площи с богато биологично разнообразие.
       Проектът е на сдружение „Консенсус” с подкрепата на дирекция „ Младежки дейности и спорт”.