Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Руски студенти провеждат майсторски клас в СУ „ Гео Милев“ –Варна

22.05.2018  |   Новини
        18 студенти от три  ВУЗ-а от Санкт-Петербург и Москва  и техните преподаватели  - проф. д.ф.н. Валерий Ефремов и проф. д.п.н. Раиса Богданова гостуват  днес  в СУ „ Гео Милев“ - Варна. Те провеждат  майсторски клас, с учители по чужд език и начални учители от училището, за представянето на конкретни игрови технологии в преподаването на руски език като чужд.
         Директорът на СУ „ Гео Милев“  приветства гостите и получи, свързания с легенда, символ на Руския държавен педагогически университет "Александър Херцен" - жълт пеликан.Инициативата уважи и вицеконсулът на Руската Федерация в гр. Варна Александра Дергачева,
         Въвеждаща лекция по темата  изнесе  проф. д.ф.н. Валерий Ефремов, който  води и майсторския клас с помощта на своите студенти от специалност "Руски език и литература".
         Разделени на пет групи учителите  „пътуват” между пет „спирки”, където студенти представят конкретна игрова ситуация. Така всички имат възможност да се запознаят с планираните теми и да работят активно в рамките на планираното време.
         Сред включените теми на обучението са: използването на различни видове интерактивна работа в подготовката на тематичен урок по руски фолклор, използването на кръстословици, пъзели и ребуси в изучаването на лексикалния материал, настолни и тайни игри, игрови технологии при усвояването на фразеологични единици и др.
         Събитието е част от програмата на II Международен младежки форум "Моята инициатива в образованието" , съвместен проект на Варненския свободен университет и Руския държавен педагогически университет "Александър Херцен". Гостите бяха придружени от проф. д-р Галина Шамонина, директор на Департамент "Чуждоезиково обучение" във ВСУ ”Черноризец Храбър”.
          СУ „Гео Милев” е включено  като партньор във форума заради добрите си практики в изучаването на чужд език, което започва  още в първи клас. Във  втори клас се учи втори чужд език, след седми клас  обучението е  с профил „Чужд език”–руски/ английски или английски/немски.
          СУ „Гео Милев”е  част от   мрежата на училища към  UNESCO с проекта си за обучение по чужди езици  чрез театрални дейности. Акцент в преподаването и усвояването на чужди езици са методите на театралната педагогика, които успешно се прилагат в часовете по руски, английски и немски език. Учители  по руски език провеждат майсторски класове с ученици, студенти и преподаватели в България и в чужбина - Полша, Франция и др. Преподаватели по английски език са участвали в обучителни курсове  във Великобритания , по програма „Еразъм+” на тема „Театрални техники в изучаването на английски език”.

Медиите:
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=840048
https://www.varna24.bg/novini/varna/Ruski-studenti-provezhdat-maistorski-klas-v-SU-Geo-Milev-792570