Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

„Традициите са живи” България, Италия и Словакия

25.02.2016  |   Новини
В рамките на проект „Мостове към бъдещето” за квалификация на педагогическите кадри от СОУ „Гео Милев” по програма КД-1 на „Еразъм+” се предвижда осъществяването на няколко международни eTwinning проекта.
Първият от тях се нарича „Традициите са живи” и ще бъде проведен в периода 15 ноември 2014 г. – 15 януари 2015 г. В проекта са включени 5 учители и 45 ученици от I, III и V клас на СОУ „Гео Милев”. Основните цели на проекта са запознаване с коледните традиции и обичаи в България, Италия и Словакия. Предвидените дейности включват проучване, представяне и разучаване на традициите на трите държави, разучаване на традиционни коледни песни, практически творчески работилници и кулинарни изложби. Голяма част от дейностите по проекта се реализират на английски език, което ще подобри езиковите знания на децата и ще укрепи увереността им в практическите им умения. Всички деца ще имат възможността да контактуват със своите връстници в безопасното пространство на eTwinning, а проектът ще завърши със съвместна видео среща, на която децата ще имат възможността да поздравят лично новите си приятели и да проверят какво са научили за традициите на трите държави.