Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Кауза - Изграждане на езиков кабинет

Успешно приключи третата кауза на УН

Училищното настоятелство и ръководството на СОУ „Гео Милев”  БЛАГОДАРИ  на всички родители, които подкрепиха каузата:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЗИКОВ КАБИНЕТ
Тя беше гласувана единодушно на 30.10.2014 г., когато  се проведе общото събрание на УН.
Новоизграденият езиков кабинет създава възможност за качествено езиково обучение. С дарените от родителите средства и с пари от бюджета на училището третата поредна кауза на УН и СОУ „Гео Милев” приключи успешно.На 30.10.2014 г. се проведе събрание на Училищното настоятелство на СОУ ”Гео Милев”. На него се гласува с пълно единодушие  новата  обща кауза  „Изграждане на езиков кабинет”.