Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Кауза - Модернизация на учебната среда


На 12.11.2015 г. се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство на СОУ ”Гео Милев”. С пълно единодушие се прие новата тригодишна кауза:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА СРЕДА

Общо събрание проведено на 17.11.2016 г. потвърди приетата през 2015 г. тригодишна кауза.
Общо събрание проведено на 9.11.2017 г.  потвърди приетата тригодишна кауза.

151123135342 11218981 310857559038025 184268330870839434 N