Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Компютърна станция по природни науки

На 28.11.2018 г.Общото събрание на училищното настоятелство взе решение да подкрепи въвеждането на иновативен подход на обучение по природни науки в СУ „Гео Милев“.Така възникна идеята за новата кауза на УН за учебната 2018/2019 г.
Закупуване на компютърна станция по природни науки