Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Обществен съвет


Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна

учебна 2017/2018 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 09.11.2017 г.е избран следният състав на Обществения съвет:

1.Яни Георгиев-   председател

2.Зорница Манушева 

3.Николинка Иванова   

4.Радослав Горанов  

5.Мариета Бобева  

6.Валери Колев  

7.Кристиян Богоев   

8.Антоанета Стефанова


 РЕШЕНИЯ:
1.Приемане на  Държавния план прием на СУ „Гео Милев” за учебната 2018/2019 г.
2.Приемане на решение  СУ „Гео Милев” да кандидатства  за иновативно училище за учебната 2018/2019 г.
3. Разгледан преходния остатък от  бюджет 2017 г. на СУ „Гео Милев”. Общественият съвет е избран на Общо събрание на Училищното настоятелство на СУ ”Гео Милев” на 17.11.2016 г., протокол №34/17.11.2016 г.
учебна 2016/ 2017 г.

Основен състав:

Яни Георгиев- председател

Зорница Манушева-  член

Екатерина Апостолова-  член

Николинка Иванова - член

Радослав Горанов-    член

Кристиян Богоев - член

Антоанета Стефанова - член

 
Резервни членове:

Силвена Борисова

Десислава Радева

Стефан Ставрев

Зорница Любчева

Десислава Василева

РЕШЕНИЯ:

Изтегли файл


 
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Изтегли файл