Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Обществен съвет

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2021/2022 г.
На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 28.09.2021 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2020/2021 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 03.12.2020 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова


Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2019/2020 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 13.11.2019 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова


Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2018/2019 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 29.11.2018 г.е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател 
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Гергана Койчева
6.Мариета Бобева
7.Валери Колев
8.Антоанета Стефанова

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна

учебна 2017/2018 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 09.11.2017 г.е избран следният състав на Обществения съвет:

1.Яни Георгиев-   председател
2.Зорница Манушева 
3.Николинка Иванова   
4.Радослав Горанов  
5.Мариета Бобева  
6.Валери Колев  
7.Кристиян Богоев   
8.Антоанета Стефанова


 РЕШЕНИЯ: №1/10.01.2018 г.
1.Приемане на  Държавния план прием на СУ „Гео Милев” за учебната 2018/2019 г.
2.Приемане на решение  СУ „Гео Милев” да кандидатства  за иновативно училище за учебната 2018/2019 г.
3. Разгледан преходния остатък от  бюджет 2017 г. на СУ „Гео Милев”.
РЕШЕНИЯ :№2/23.03.2018 г.
1.Приема се предложението на училището за прием на ученици за първи клас  и за пети клас през учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЯ :№3/27.07.2018 г.
1.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за трети клас, по които да се обучават учениците през учебната 2018/2019 г.
2.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за седми клас, по които да се обучават учениците през учебната 2018/2019 г.
3.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за девети клас, по които да се обучават учениците през учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЯ :№4/31.08.2018 г.
1.Приемат се предложените училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  вI,II, III,V,VI,VII, VIII,IXкласове за учебната 2017/2018 г.
2. Одобрява се Плана за действие и финансиране за реализиране на стратегията на Средно училище „Гео Милев”.
3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност.
4.Съгласуване на програмата за превенция на ранно напускане на училище.
5.Съгласуване на програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.
6.Съгласуване на план, политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището
РЕШЕНИЯ :№5/24.10.2018 г.
1.Приемат се предложените училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  вI,II, III,V,VI,VII, VIII,IXкласове за учебната 2017/2018 г.
2. Одобрява се Плана за действие и финансиране за реализиране на стратегията на Средно училище „Гео Милев”.
3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност.
4.Съгласуване на програмата за превенция на ранно напускане на училище.
5.Съгласуване на програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.
6.Съгласуване на план, политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището

 Общественият съвет е избран на Общо събрание на Училищното настоятелство на СУ ”Гео Милев” на 17.11.2016 г., протокол №34/17.11.2016 г.
учебна 2016/ 2017 г.

Основен състав:

Яни Георгиев- председател
Зорница Манушева-  член
Екатерина Апостолова-  член
Николинка Иванова - член
Радослав Горанов-    член
Кристиян Богоев - член
Антоанета Стефанова - член

 Резервни членове:
Силвена Борисова
Десислава Радева
Стефан Ставрев
Зорница Любчева
Десислава Василева

РЕШЕНИЯ:

Изтегли файл
 
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Изтегли файл