Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Дн. режим,ваканции, смени, седмични разписания

Пропускателен режим
       2021/2022
Изтегли файл

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

учебна  2021/2022 година
1- 4 клас
5-7 клас
8-12 клас

2020/2021
1- 4 клас
5-7 клас
8-12 клас

Седмично разписание 
учебна 2021/2022 година
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас

учебна 2020/2021 година - II срок
1-12 клас
учебна 2020/2021 година - I срок

1-12 клас

Дневен режим 
учебна 2021/2022 година
1-4 клас

2020/2021 година
Изтегли файл

График дежурство на учителите
2020/2021 година
Изтегли файл

Седмично разписание - учебна 2019/2020 година - II срок
{
GM_FILE=file=4557&text=1- 4 клас}
5-7 клас
8-12 клас

Седмично разписание - учебна 2019/2020 година -  I срок.

1-12 клас

Дневен режим за учебната 2019/2020 година
Изтегли файл

Седмично разписание - учебна 2018/2019 година - I I срок.
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас

Седмично разписание - учебна 2018/2019 година - I срок.
1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас

Дневен режим за учебната 2018/2019 година
Изтегли файл

Седмични разписания - учебна 2017/2018 година -II срок.
5-7 клас
8-12 клас

Седмични разписания - учебна 2017/2018 година -I срок.
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5-12 клас

Дневен режим за учебната 2018/2019 година
Изтегли файл

Дневен режим за учебната 2017/2018 година
Изтегли файл

Дневен режим за учебната 2016/2017 година
Изтегли файл

График на учебното време и ваканциите за учебната 2016/2017 година
Изтегли файл

Национално външно оценяване за учебната 2016/2017година
Изтегли файл

График на дейностите по прием на ученици след 7 клас за учебната 2016/2017 година
Изтегли файл

Държавни зрелостни изпити за учебната 2015/2016 година
Изтегли файл

За учениците от втори клас
През учебната 2016/2017 г. за учениците от втори клас НЯМА да има целодневна организация на обучение.