Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Съвет на настоятелите

Съвет на настоятелите избран
на Общо събрание на 13.11.2019 г.

1.Нели Вълчева- Председател
2.Албена Павлова - Директор на СУ "Гео Милев"
3.Тодорка Влъчкова
4.Калина Пеева
5.Савинч Ахмед
6.Елена Янакиева
7.Владимир Белинов
8.Мариела Спиридонова
9.Юлиян Бонев
10.Ясен Герджиков
11.Наталия Хвърчилкова


Съвет на настоятелите избран
на Общо събрание на 29.11.2018 г.

1.Нели  Вълчева- Председател

2.Албена  Павлова - Директор на СУ "Гео Милев" 
3.Тодорка Влъчкова
4.Пламена  Любчева
5.Калина Пеева
6.Савинч Ахмед
7.Антоанета Бакърджиева
8.Елена Янакиева
9.Владимир Белинов
10.Мариела Спиридонова
11.Юлиян Бонев


Съвет на настоятелите избран
на Общо събрание на 9.11.2017г.

1.Нели Христова Вълчева- Председател
2.Албена Тодорова Павлова
3.Тодорка Ангелова Влъчкова
4.Мирослава Апостолова Петрова
5.Пламена Николинова Любчева
6.Йордан Иванов Радев
7.Надежда Радева Костадинова
8.Калина Пеева
9.Савинч Ахмед
10. Антоанета Бакърджиева
11.Евгения МихайловаСъвет на настоятелите избран
на Общо събрание на 17.11.2016 г.

1.Нели Христова Вълчева- Председател
2.Албена Тодорова Павлова
3.Тодорка Ангелова Влъчкова
4.Мирослава Апостолова Петрова
5.Пламена Николинова Любчева
6.Йордан Иванов Радев
7.Мирослав Бернардов Славов
8.Надежда Радева Костадинова
9.Кристина Трифонова Найденова


Съвет на настоятелите избран
на Общо събрание на 30.10.2012 г.

Димитър Костадинов - Председател                            
 Йорданка Юнакова 
Тодорка  Влъчкова                                                        
Мирослава Петрова                                                       
Пламена Любчева                                                            
Йордан Радев                              
Мирослав Славов
Надежда Радева
Нели Вълчева