Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стратегия/Правилник

Правилник за дейността на училището
учебна 2018/2019 година

Изтегли файл

Стратегия за развитие на СУ "Гео Милев"
2016/ 2020 година

Изтегли файл

План за реализиране на стратегията
учебна 2017/2018 година
учебна 2016/2017 година

Изтегли файл

Годишен план на СУ "Гео Милев"
учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Учебни планове на СУ "Гео Милев"
учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Мерки за повишаване на качеството
учебна 2017/2018 година
учебна 2016/2017 година

Изтегли файл

Самооценяване на СУ "Гео Милев"
учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Правилник за дейността на училището
 учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Правилник за пропусквателния режим  на училището
учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от  уязвимите групи
учебна 2017/2018 година

Изтегли файл

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Изтегли файл

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Изтегли файл

Механизъм за съвместна работа на институциите

Изтегли файл

Практически насоки при инцидент в училище

Изтегли файл

Добри практики в превенцията на насилие

Изтегли файл