Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ACTIVE

17.09.2020  |   Проекти
                                                   ACTIVE
             Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

           Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Програма „Еразъм +”
Училищно образование  (КД 2)
Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2020-1-BG01-KA229-078986

Координатор: Средно училище „Гео Милев“ - България     
Партньори:  
Instituto  Educacion Secundaria La  Soledad- Испания
https://ieslasoledaddevillafranca.jimdofree.com/

II Liceum Ogolnoksztalcace im. Romualda Traugutta - Полша
http://2lo.traugutt.net/strony/112

Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli" - Италия
http://www.liceocesarevalgimigli.edu.it/index.php/progetti-e-attivita/erasmus-ka-02/erasmus-a-c-t-i-v-eПродължителност
: 26 месеца
1 септември 2020 г. - 31 октомври  2022 г.

Основни цели на проекта:
- Учениците да развият ключови умения като критично мислене, креативност и умения за самостоятелно учене
- Да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел
- Да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в гражданския и социален живот

Основните участници в проекта са ученици на възраст между 14 и 16 години.

Дейностите са организирани в пет модула:
- Колко сме грамотни /медийно и дигитално/
- Аз и мрежата
- Медиите - какво ни казват
- Човешки права- задължения и отговорности
- Ние можем да променяме/ активно гражданство/

         Учениците ще работят по темите по места и по време на мобилностите.Те ще надграждат и развиват умения,които са им необходими за реализация в съвременния свят,като паралелно имат възможност за активна роля в общността и личностна реализация.
         По време на дейностите акцента  ще е върху проектно-базираното обучение като се използват методи и подходи като CLIL,STEAM, образователни и ролеви игри,интердисциплинарно обучение,ИКТ подходи, съвместно обучение и работа в международен екип, анализ и оценка, творчески работилници, дискусии, решаване на проблеми и др.
          В дългосрочен план учениците ще подобрят функционалната си грамотност, дигиталните, чуждоезикови и комуникативни умения. Те  ще разширят знания си за основните човешки права и свързаните с тях задължения.Ще повишат знанията си за общите ценности и функционирането на обществото. Ще усвоят нови начини на учене и разширят опита си в области, необходими за продължаване на образованието.

           С  П  И  С  Ъ  К
 на учениците класирани  за участие в проект
                ACTIVE

СПИСЪК

Повече за работата по проекта ще намерите тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus

Модул 1: Колко сме грамотни/медийно и дигитално/- статистика и анализ

  Настоящата анкета е подготвена  от училището - координатор, в изпълнение на проект ACTIVE. Анкетата е достъпна за попълване от ученици, на възраст от 12 до 18 години в училищата от България, Испания, Италия и Полша – партньори по проекта.Тя трябва да се попълни минимум от 10 % от броя на учениците в съответното училище. Анализираните и обобщени резултатите от анкетата ще бъдат представени във всички училища-партньори и ще служат като отправна точка за последващи дейности по проекта.
Резултати от анкетата:
Резултати България -графични
Обобщени България /български/
Обобщени България /английски/
Резултати Полша
Резултати Италия
Резултати Испания

Снимки  от работата по проекта тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active

Модул 2: Аз и мрежата – възможности/ опасности.
Интернет рискове. Цифрови устройства в учебния процес.

Първа  онлайн среща с партньорите от Испания, Италия и Полша

http://www.geomilev.info/gallery/active

Разделени в екипи участниците в проекта от СУ „Гео Милев“ изработиха материали по свой избор, които представят опасностите в мрежата и как да им се противопоставим.
Всеки екип имаше възможност да избере начина по който най-добре да предаде своето послание.

https://www.youtube.com/watch?v=kLfkGiS2tXo

https://www.youtube.com/watch?v=NDbdVXndgmE

https://www.geomilev.info/gallery/active

Модул 3: Медиите - какво ни казват

     
Участниците в проект ACTIVE по програма „Еразъм+“ посетиха Районен телевизионен център- Варна на БНТ. Те се срещнаха с журналисти и оператори, които им разказаха за своята работа и ежедневие. Експертите ги запознаха с това как се формират и какви са целите на различните медийни послания, как да проверяват информацията, как да разпознават дезинформацията, фалшивите новини и манипулиращите внушения и послания. Учениците имаха възможност да задават въпроси, да споделят своето мнение и отношение към определени събития и новини.

http://www.geomilev.info/news/active-v-bnt-2.html

Образователна дейност/ обмен в Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Римини, Италия от 15 до 19 ноември 2021 г. 

         
Девет ученици от девети, десети и единадесети клас и трима учители участваха в първия обучителен обмен по проект AKTIVE  в Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Римини, Италия. Учениците от  България, Испания и Полша работиха по теми от втория модул на проекта “Аз и мрежата- възможности и опасности“, свързани с опасностите в интернет и използването на цифровите устройства в учебния процес. Организирани в смесени екипи, в училище и по време на обиколката в Римини, те решаваха съвместни учебни и творчески задачи с използването на различни образователни платформи – Actionbound, Thinglinks, Mentimeter,Kahoot и др. Учениците посетиха Република Сан Марино, която се счита за най-старата конституционна република в света. Те се запознаха с историята и произхода на гражданските права и създаването на конституцията.
         На специална тържествена вечер участниците в проекта представиха своите предварително подготвени видеофилми свързани с опасностите в мрежата. Най-добрите филми и екипи бяха отличени и като истински звезди получиха малка статуетка „Оскар“. Екипът Анна- Мария Илиева, Теодора Георгиева и Магдалена Георгиева от X „б“ клас получи статуетка за своят филм, който спечели вниманието и аплодисментите на публиката със сериозното отношение и дълбочината на темата за онлайн тормоза.
         Българските ученици посетиха интерактивния музей на известния италиански режисьор Федерико Фелини, който е роден в Римини.Целият град отдава почит на своя световно известен талант и на много места могат да се видят арт инсталации и скулптури свързани с неговите филми.

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active


Модул 4: Човешки права- задължения и отговорности

Образователна дейност/ обмен в Средно училище "Гео Милев"- Варна - от 26 до 29 април 2022 г.
http://www.geomilev.info/news/mezhdunarodna-sresha-po-active.html

     Ученици и учители от Италия, Полша и Испания гостуваха от 26 до 29 април 2022 г. в Средно училище „Гео Милев“. Те са участници в проект ACTIVE по програма „Еразъм+“. Учениците, на възраст от 15 до 18 години, работят по заложените в проекта теми в своите училища и по време на съвместните срещи във всяка страна.
    На международната среща във Варна те  работят по модул свързан с човешките права и отговорности, основни човешки ценности, Харта на основните права на ЕС.
    По време на съвместната работа учениците  обсъждат различни казуси, изготвят материали, като използват дигитални приложения, участват в ролеви игри.
    Групата от 30 чуждестранни гости, заедно с ученици от СУ“ Гео Милев“ ще гостува във ВСУ „Черноризец Храбър“, с който училището има договор за сътрудничество. Те ще посетят лабораториите по криминалистика, учебната съдебна зала, ще слушат лекция за човешките права подготвена от петокурсничката по право Тансу Осман. В учебните радио и телевизионен център ученици от всяка държава ще запишат видеоклип и подкаст по теми от проекта.
     В програмата е включено посещение в Окръжен съд Варна, където учениците ще разберат от съдия Ирена Петкова, как са защитени правата на децата в един съдебен процес, кога и как се изслушват децата в съда и още теми, които засягат техните права.

Подкаст по теми от проекта, подготвен от участници от всички държави- партньори.
https://youtu.be/s6yJU5UO2ds

Какво е да си част от проекта ACTIVE, за посещението във ВСУ "Черноризец Храбър" разказват учениците от:
България 

https://www.youtube.com/watch?v=cW7JoAd7Vpg

https://youtu.be/fxnsSpWYudk
Италия
https://youtu.be/DXwOcfmzG-4
Полша
https://youtu.be/PpvtyH-8NMA
https://youtu.be/7oW-dLm48iA
Испания
https://youtu.be/iczW0nvbqhs

Видеофилм подготвен от полските ученици участвали в обмена във СУ "Гео Милев"

https://www.youtube.com/watch?v=gUNjFx--oNU

Европейска харта на основните човешки права
Презентация

Книжки за забележителностите на Варна, изработени в bookcreator.
https://read.bookcreator.com/0lvcz4UEeyOC30DFayuWlDNu7jU2/V9sJAyFcRf2EHDquPshF6A
https://read.bookcreator.com/wsmFSzrAbpOAjpEU7TzHb0dfDR23/qtxi1oxkQGOg9uoa7F5EaA
https://read.bookcreator.com/ZdeBUlOQeMffPVcGMTb6gHzj9882/xnHrQJbqRJKU83MsX4f_rQ
https://read.bookcreator.com/HfSKN116I5POjXLbb3c1LofEJRy1/s1QbhZpmR1mtwuXz_iB4cw
https://read.bookcreator.com/Vkt5SyG4DJN66ZmgfEJA7w3i0392/2qICQbIjQkG59mrjMK5QhA
https://read.bookcreator.com/dasfmlZCx0fkDC8QXPsRhUs9bQf2/32WMcGiVTVG3N5feRBjCsw
https://read.bookcreator.com/KvRqyr1idAbRIUaMuksBxKG7i7m2/A6CgAoEwTmyWdHURnJ1BNA


Още информация и снимки тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus

БНТ 2 за съвместната работа по проекта при посещението във ВСУ "Черноризец Храбър".
https://www.facebook.com/515180928987040/videos/559714568847219

Репортаж на радио Варна за международната среща.
https://bnr.bg/varna/post/101639808?fbclid=IwAR3nrs24xivYDVw1pu6Kc_Jlq47yVNmJw7Rpq6g6dhKBTraU26m_QE_jnd8

МЕДИИТЕ:
https://dnesplus.bg/varna/uchenitsi-i-uchiteli-ot-italia-polsha-i-ispania-gostuvat-v-su-geo-milev-varna_1076267?fbclid=IwAR1Cx_9Ia1EH_42V-FVKjk7OlfLwtN0X7xzVwh7T4M1of6O-uMc8oPIFvcU

http://www.focus-news.net/news/2022/04/26/2944697/uchenitsi-i-uchiteli-ot-italiya-polsha-i-ispaniya-gostuvat-ot-dnes-v-sredno-uchilishte-geo-milev-varna.html


https://www.chernomore.bg/a/2-varna/239212-uchenitsi-i-uchiteli-ot-italiya-polsha-i-ispaniya-obikalyat-institutsiite-vav-varna-igrayat-rolevi-igri