Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Арт терапия и музикотерапия – техники за пряка работа с учениците

04.04.2022  |   Новини
     Арт терапията е ефективен метод на психотерапията, който включва творчество и различни художествени техники. Тя позволява да се решават различни проблеми, вариращи от проблемите на социалната адаптация и завършвайки с развитието на детския потенциал. Водещата цел на арт терапията е да овладее процеса на самопознание у детето и да развие способността му да изразява себе си. С тези встъпителни думи на ст. учител Адриана Илиева започна работната сесия на клуб Активно учителство, която се проведе на 29.03.2022г. В училище този метод на психологическа помощ се използва като част от методическа програма за развитието на детето, за отключване на потенциала и формирането на неговата личност. От нас, учителите, зависи дали ще помогнем на учениците да освободят скритите възможности на тялото и ума, и да запазят уникалността на всяко едно от тях. Но най-често срамежливостта, тревожността, агресивността и конфликтът пречат на детето да се отвори. Това състояние възниква от вътрешни преживявания. Затова, ние учителите трябва да си поставяме за задача да развиваме емоционалната сфера на учениците, да подобряваме психическото им развитие.
     В съвременното общество родителите искат да дадат на децата си повече знания. Но прекомерното интелектуално развитие е свързано с голяма тежест за децата и е една от причините за влошаване на физическото и психическото им здраве. В резултат на това съвременните ученици могат да четат, пишат, смятат, но са по-малко склонни да се възхищават и да бъдат изненадани, да съпреживяват.  И тук на помощ идва методът арт терапия.
     В хода на обучението учителите се запознаха с различните видове арт терапия за деца и юноши: изотерапия, цветотерапия, куклена терапия, танцова терапия и др.
     Във втората част на срещата ст. учител Ани Костова представи невероятно силното влияние на музиката върху човека и значението на музикотерапията. Тя помага за подобряване на представянето на растящия човек, облекчава стреса и развива креативността. Подчерта се, че в училище най-често се използват упражнения с пляскане и потупване в ритъма на музиката, слушане на музика и свирене на различни инструменти, танц. Обърна се внимание, че музикотерапията ориентира учителя и учениците към взаимно сътрудничество и интегриране на различни видове дейности. Тя е и ефективна терапия, която помага за укрепване на физическото и психично здраве на ученика.
    В практическата част на обучението учителите анализираха значението на някои от 21 терапевтични техники за справяне с неприятни състояния: „Уморен си – рисувай цветя“, „Сърдит и ядосан си – рисувай линии“, „ Боли те – лепи, апликирай“, „ Скучно ти е – вземи лист хартия и го напълни с цветя“, „ Печално ти е – рисувай дъга, „ При чувство на безпокойство – сгъвай оригами“ и др.
   Срещата завърши със забавна арт терапия „Пощенска картичка“ и „Какво има в сърцето ти?“.
   Всички учители се убедиха, че творческата дейност, прилагана в хода на обучението в трите образователни степени в училище има положителен ефект върху учениците. Тя дава възможност за създаване на емоционална устойчивост,  развива чувство за достойнство и равноправие, реализира успешно общуване.

Подготвил:
Снежанка Пометкова
Координатор на клуб "Активно учителство"