Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ключови компетентности по Природни науки

08.11.2016  |   Новини
       Синем Ремзи от 10 „б” клас  и Симеон Василев от 11 „а” клас  участваха в ежегодния подборен кръг на Националното състезание  - Ключови компетентности по природни науки /03.11.16г. – Варна/.
        В него може да се изяви всеки, който проявява задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).
        Синем Ремзи  се класира на трето място в областта и е първа резерва за националния кръг (18-20.11.16 г. гр. Ловеч), а Симеон Василев    зае четвърто място. Ръководител на екипа, представил достойно училището е Снежана Пометкова – главен учител по биология и здравно образование.
        Състезанието има за цел да стимулира усвояването на ключови компетентности по природни  науки в училищното обучение и да  осигури възможност учениците да защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми.Целта е да покажат оригинално мислене, да представят авторски идеи и да използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.