Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Отлично представяне в национално състезание

27.03.2019  |   Новини
       Александра Владимирова от V „г” клас и Йолина Струнчева от  VII „д” клас се представиха отлично на националния кръг на  състезанието "Ключът на музиката", което се проведе на  23.03.2019г. в  Пловдив.
       Националното състезание "Ключът на музиката" се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието. В състезанието са включени:
- Задачи с избираем отговор от три посочени 
- Задачи с отворен отговор, като от учениците се изисква да допишат с думи или с графичен символ 
- Творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочени твърдения
         След прослушване на музикалния пример е предвидено и осигурено време за избор на отговор.Изпълнението на задачите е индивидуално.
         Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI и VII клас се организира от Министерство на образованието и науката. То се провежда в три кръга- общински, областен и национален.