Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Урок по руски език и изобразително изкуство

16.12.2019  |   Новини
      Открити интердисциплинарни уроци с родители проведе  клуб Активно учителство на  поредната си работна сесия.
      Основната цел при този ефективен метод на обучение не е да се изследва максималният обем материал, а да се идентифицират междупредметните комуникации. Такива уроци развиват творческото мислене сред учениците, помагат да се разкрие потенциалът на учителите и да се достигне ново ниво на взаимоотношения с децата.
     Темата „Руският език и изобразителното изкуство – приятели в часа” събра учениците от V „б“ клас и техните родители в очакване на един емоционален час.  Милена Петрова – старши учител по руски език и Галина Кателиева – учител по изобразително изкуство обединиха своите усилия в управлението на процеса на познавателната и практическата активност на присъстващите. Те сфоромираха пет екипа от ученици и родители. Часът започна с презентация за руския художник Ф. Решетников и известната му картина  „Опят двойка”.  Последвалите дейности бяха свързани с използване на различни театрални техники: театър експром, озвучаване на картина, кратки етюди, игрови елементи. Изкуството бе включено в създаването на декори към етюдите, изобразяване на думи и запознаване на участниците  с част от художественото наследство на Русия.
     Ентусиазмът на децата е увличащ  и за родителите, които присъстват. А това не само улеснява комуникацията с училището, но я прави и градивна. Доброто сътрудничество между учителите и родителите е важна психологическа предпоставка децата наистина да почувстват училището като желана територия за личностна изява.