Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Класни работи

Учебна 2021/2022 година

График -класни работи - II срок
Изтегли файл

График -класни работи - I срок
Изтегли файл

График -контролни работи - I срок
Изтегли файл


Учебна 2020/2021 година
График - класни работи - II срок
Изтегли файл

График - контролни работи - II срок
Изтегли файл

График - класни работи - I срок
Изтегли файл

График - контролни работи - I срок
5-7 клас
8-12 клас

Учебна 2019/2020 година
График - контролни работи -II срок

Изтегли файл
График - класни работи -II срок
Изтегли файл

График - контролни работи - I срок
Изтегли файл
График - класни работи - I срок
Изтегли файл