Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Извънредно положение

Съобщения, важни документи, графици, инструктажи и др. свързани с въведеното извънредно положение в Република България, във връзка с разпространението на COVID-19

Албена Павлова - Директор
sou_g.milev@abv.bg 
телефон 0879/91 00 70

Маргарита Михайлова - ЗДУД - 0876 404 752
Снежана Вълчева - ЗДУД - 0876 414 537
Валентина Савчева ЗДАСД - 0876 415 554


ВАЖНО
Със заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. , министърът на здравеопазването, определя следния график за присъственото обучение в училищата:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 класУважаеми ученици!

Уважаеми учители!
Уважаеми родители!

Със Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 на Министъра на образованието, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., обучението на учениците ще се осъществява в електронна среда от разстояние.
Ще се работи по актуалното към момента седмично разписание. Началото на часовете остава непроменено.
Класните ръководители ще уведомяват учениците и родителите за организацията на дейностите.

Албена Павлова
Директор на СУ "Гео Милев"

Уважаеми родители,
Поради получен положителен резултат от направен тест за Ковид - 19 на г-жа Цонка Балева, учениците от IV "в" клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 26.11.2020 г. до изтичане на карантината според предписанието на РЗИ, за което ще бъдете допълнително уведомени.
Поради получен положителен резултат от направен тест за Ковид - 19 на г-жа Татяна Краева-Атанасова, учениците от III "a" клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 27.11.2020 г. до изтичане на карантината според предписанието на РЗИ, за което ще бъдете допълнително уведомени.

Поради доказан положителен (+) тест за коронавирус на ученик от III “г“ клас, паралелката преминава от присъствено в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) до 25.11. 2020 г. вкл. Класът се завръща в училище на 26.11.2020 г. (четвъртък), съгласно настоящото седмично разписание.


Поради повишена заболеваемост от сезонни респираторни инфекции, учениците от IV „e“ клас преминават към ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) от 20.11.2020 г. до получаване на предписание от РЗИ.

Поради доказан положителен (+) тест за коронавирус на ученик от IV “а“ клас, се налага паралелката да остане на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) до 25.11. 2020 г. вкл.

Класът се завръща в училище на 26.11.2020 г. (четвъртък), съгласно настоящото седмично разписание.

ГРАФИК

за възстановяване на присъствените учебни занятия на карантинираните паралелки:

III "б" клас - в клас от 19.11.2020 г.
V "г" клас - в клас от 23.11.2020 г.
V "е" клас - в клас от 23.11.2020 г.
IV "а" клас - в клас от 24.11.2020 г.
IV "д" клас - в клас от 26.11.2020 г.

Учениците от V „а“, V „б“, V „в“ и V „д“ клас в СУ „Гео Милев “ преминават към обучение в електронна среда от разстояние от 16.11.2020 г. до 22.11.2020 г. /включително/ поради повишена заболеваемост от сезонни респираторни инфекции. Учебните часове ще се провеждат по утвърдената седмична програма, втора смяна от 13.30 часа, с продължителност на учебния час - 30 минути.

1.13.30 – 14.00
2.14.20 – 14.50
3.15.10 – 15.40
4.16.10 – 16.40
5.17.00 – 17.30
6.17.50 – 18.30
7.18.40 – 19.10
Във връзка с положителен тест за Covid 19 на класните ръководители на IV„а“ и IV„д“ клас учениците преминават в обучение от разстояние, в електронна среда. Продължителността на часовете в електронна среда е 20 минути и се провеждат - I смяна от 7,30 по утвърдената учебна програма.
1.7.30 – 7.50
2.8.20 – 8.50
3.9.10 – 9.30
4.10.10 – 10.30
5.11.00 – 11.20
6.11.50 – 12.10

От утре 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. включително, учениците от VI до XII клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно решение на Областния оперативен щаб за борба с Covid-19.

За учениците от VI и VII класове в СУ „Гео Милев “, учебните часове ще се провеждат по утвърдената седмична програма.
Продължителността на часовете в електронна среда ще бъде 30 минути и ще се провеждат II смяна, както следва:
1.13.30 – 14.00
2.14.20 – 14.50
3.15.10 – 15.40
4.16.10 – 16.40
5.17.00 – 17.30
6.17.50 – 18.20
7.18.30 – 19.00


Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от III "б“ и VI "б" клас, от утре /10.11.2020 г./ се налага карантиниране на паралелките.

Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от V “г“ и V "е" клас, се налага карантиниране на паралелките.

От 09.11.2020 г. /понеделник/ се организира ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/, съгласно настоящото седмично разписание.
За всички ученици, извън посочените, присъственото обучение не е нарушено.
Учителите, преподаващи в паралелките, не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.
След получаване на предписания от РЗИ ще ви информираме за следващи стъпки.
Моля спазвайте противоепидемичните мерки!

Изисквания за връщане в училище на положителните и контактните на COVID-19 ученици
Изтегли файл

Насоки на  МОН за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година  в условията на  COVID-19
Изтегли файл

В А Ж Н О
Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, в организацията на образователния процес в СУ "Гео Милев" настъпват следните промени:
1. Преустановяват се присъствените занятия за учениците от гимназиален етап / 8-12 клас/ от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително.
Обучението ще се извършва в електронна среда.
Есенната ваканция за всички ученици ще бъде от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. включително.
Апелираме към стриктно спазване на мерките за безопасност с цел предотвратяване на заболеваемостта!

Мерки и правила за работа в условията на COVID-19
учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Пропускателен режим в условията на COVID-19
учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Предпазни мерки срещу COVID 19
Репортаж за СУ "Гео Милев "
БНТ2 програма "Знание"

https://www.facebook.com/515180928987040/videos/1059520417801908


Предпазни мерки срещу COVID 19
Репортаж за СУ "Гео Милев "
БНТ2 програма "Знание"

https://www.facebook.com/
515180928987040/videos/1059520417801908

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
Изтегли файл

Кризисно психологично консултиране и подкрепа на ученици, учители и родители

На вниманието на ученици, учители и родители!
Уведомяваме ви, че за периода на извънредното положение, въведено в страната, педагогическите съветници в СУ „Гео Милев“ – Варна са на разположение за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на ученици, учители и родители всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.
За връзка с педагогическите съветници на СУ „Гео Милев“:
Капка Николова, телефон: 0889 188 773, имейл: k.nikolova@geomilev.info
Катерина Михайлова, телефон: 0899 485 125, имейл:  k.mihaylova@geomilev.info

 ВАЖНО

Инструктаж за опазване от корона вирус
на работници и служители
/заповед №РД 01-219/2.04.2020 г.
на министъра на труда и социалната политика/

презентация
заповед30.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Започна третата седмица от обучението на учениците в електронна среда.Въпреки първоначалните технически проблеми, необходимостта много хора и институции да заработят заедно, постепенно обучителният процес се нормализира.

Справянето с трудностите, които срещнахме и срещаме всеки ден, решаването на ежедневните проблеми е невъзможно без Вашето разбиране и активно участие. Ние винаги сме се стремили да работим заедно, търсили сме Вашето доверие и сме очаквали Вашата подкрепа. Имали сме възможност да докажем, че заедно можем да направим много за нашите ученици- вашите деца, да им осигурим качествено обучение в модерна образователна среда.

Сега, в момент, в който всичко е различно и променено, ние вярваме, че доверието и взаимната подкрепа ще растат. Вярваме, че само заедно, в партньорство можем да преминем през необичайната ситуация и да излезем по-уверени и по-обединени от всякога.

Важно е за децата, за родителите, за учителите. Важно е за цялото общество.

Благодарим Ви!

Учителите от СУ „Гео Милев“27.03.2020 г.

На вниманието на учениците от СУ „Гео Милев“

Скъпи ученици,
По всички учебни предмети е започнал процесът на електронно преподаване на нови уроци, в резултат на което ще получавате активно домашни задания.
Тези от вас, които не връщат домашни задачи на преподавателя, по който и да е предмет в срока даден от учителя, ще се считат за НЕОБХВАНАТИ от дистаниционното обучение.

Всеки учител е задължен ежедневно да следи и отчита поименно активността ви в часовете си:
1. чрез Shkolo, където се вижда кой какво е отворил и изтеглил;
2.чрез изпратените решени домашни задачи от вас.

В края на деня всеки учител изпраща информация за това кой нее бил обхванат в дистанционно обучение. За необхванатите ще има ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ, включително и ПРЕЗ ЛЯТОТО, за да наваксат с материала, съгласно заповедта на МОН.

Моля стриктно да следите програмата си, отваряйте „Школо“, отваряйте си съобщенията! Отваряйте си съответната платформа за всеки час от програмата. Поддържайте регулярна връзка с преподавателите и класните си ръководители!
25.03.2020 г.

Уважаеми родители, бивши възпитаници на училището, приятели,
Обръщаме се към Вас, с молба, ако разполагате с компютърни устройства, които не са Ви необходими, да ги предоставите на училището.
Така ще дадете възможност всеки ученик да разполага със свое устройство, за да работи в електронна среда.
Вярваме, че с общи усилия ще осигурим спокоен учебен процес и равни възможности за всички ученици в СУ „Гео Милев“.

За контакт:
еmail: sou_g.milev@abv.bg

От ръководството и учителите на
СУ „Гео Милев“23.03.2020 г.

В А Ж Н О
Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта на обучение от разстояние
Инструкция за разпределние на профилите на ученици и учители създадени в домейна на МОН
edu.mon.bg

Изтегли файл19.03.2020 г.

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна16.03.2020 г.

Обръщение към родителите от Министър Красимир Вълчев:

https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli


График на часовете за дистанционно обучение I-IV клас
Изтегли файл

График на часовете за дистанционно обучение V-VII клас
Изтегли файл

График на часовете за дистанционно обучение VIII-XII клас
Изтегли файлОбръщение към родителите от името на МОН:
https://www.mon.bg/bg/news/3885


14.03.2020 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

С оглед обявеното извънредно положение в цялата страна, Ви информирам за следното:

1.Учебните занятия в СУ „Гео Милев“ се преустановяват до 29.03.2020 г.;
2.От 16.03.2020 г. до второ нареждане, обучението на учениците ще се провежда в електронна среда;
3.Ще се използват възможностите на електронния дневник „Школо“, на електронната платформа „Уча.се“, на Google Classroom и на електронните учебници на издателствата, с които работим;
4.Изготвени са графиците за занятия, за които ще бъдете уведомени на 16.03.2020 г. чрез електронния дневник;
5.Комуникацията между учители, ученици и родители ще се осъществява чрез електронния дневник, сформираните вайбър и фейсбук групи по класове;
6.Необходимо е родителите да осъществяват контрол спрямо децата, за подсигуряване на присъствието им онлайн, както и да подпомогнат мотивирането им за учебни дейности;
7.Педагогическите съветници са ангажирани с разработване на теми за онлайн връзки с ученици, за оказване на обща подкрепа чрез средствата за онлайн комуникация, за беседи, за групови и индивидуални консултации с родители и подрастващи.

Моля всички да приемем съвестно своите отговорности с оглед опазване на здравето!

С уважение:
Албена Павлова
Директор на СУ „Гео Милев“13.03.2020 г.

Заповед на министъра на здравеопазването
за противоепидемични мерки
Изтегли файл


Съобщение във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19
Изтегли файл11.03.2020 г.
Противоепидемични мерки
РЗИ - Варна

Изтегли файл