Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Извънредно положение

Съобщения, важни документи, графици, инструктажи и др. свързани с въведеното извънредно положение в Република България, във връзка с разпространението на COVID-19

Албена Павлова - Директор
sou_g.milev@abv.bg 

Маргарита Михайлова - ЗДУД 
Снежана Вълчева - ЗДУД 
Валентина Савчева ЗДАСД 


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед № РД 09-2224/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката и
Заповед № РД 01-25/04.02.2022 г. на РЗИ - Варна, Ви уведомяваме, че считано от 07.02.2022 г. ще се организира обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

-в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително - за учениците от 9, 10 и 11 клас
-в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително - за учениците от 5 и 6 клас.


Учениците от 1 до 4 клас и учениците от 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено.


Уважаеми ученици, родители и учители,


Във връзка с преминаване в присъствено обучение, след тестване на паралелки с над 50% подадени декларации със съгласие за тестване, ви информирам, че от понеделник (06.12.2021 г.) организацията на образователния процес в СУ „Гео Милев“ е следната:
За учениците от 1-4 клас няма промяна.
Учениците от
5а, 5б, 5в, 5г,5д, 5е;
6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е;
7б, 7в, 7г, 7д, 7е;
8а, 8б;
9а, 9б;
10а, 10б;
11б;
12а и 12б
преминават в ПРИСЪСТВЕНА форма на обучение след тестване.
Тестването за учениците от I смяна започва от 7:15 часа, а за учениците от II смяна от 13:15 часа.
Няма промяна в седмичното разписание.Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със справка на РЗИ - Варна от 01.12.2021 г. за спад на заболеваемостта под 500 на 100 000 души,
от утре 02.12.2021 г. учениците от
6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е;
8а, 8б;
9а, 9б;
10а, 10б;
11а, 11б;
преминават в ПРИСЪСТВЕНА форма на обучение.


Организация на учебния процес от 10.11. 2021 г. за учениците от I – IV клас, които ще се обучават присъствено след тестване.

Изтегли файл

Във връзка с писмо N9 9105-361/13.10.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката /наш вх. № 0200-941/14.10.2021 г./ с оглед осигуряване на присъствено обучение за децата и учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID 19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел улесняване/подпомагане на образователните институции при организиране тестването на ученици, както и за по-голяма информираност на родителите, предоставяме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда - в училище или вкъщи.

Списък

Организация на учебния процес за учениците от I до XII клас
01.04.2021 г. - 07.04.2021 г.
Заповед

Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Заповед


Уважаеми родители,

Съгласно заповед на РЗИ, учениците от ПЕТИ клас ще се обучават в електронна среда в периода от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.
Заповед


Уважаеми родители,

поради наличие на положителен резултат от направен тест за Ковид-19 на ученик от III "д" клас, паралелката преминава в обучение от разстояние в електронна среда от 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г. включително,
съгласно настоящото седмично разписание.

Заповед


Уважаеми родители,

Поради ръст на заболяванията в III "г" клас и желание на родителите, паралелката преминава в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

Уважаеми родители, поради доказан положителен (+) тест за коронавирус на ученик от III “в“ клас, се налага карантиниране на паралелката.

От 15.03.2021 г. (понеделник) се организира ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда),
съгласно настоящото седмично разписание.
Учебните часове ще се водят от г-жа Стефка Генчева и започват от:
1. 13.30 – 13.50
2. 14.20 – 14.40
3. 15.10 – 15.30
4. 16.10 – 16.30
5. 17.00 – 17.20
6. 17.50 – 18.10

Моля, спазвайте противоепидемичните мерки!

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от VI до XII клас за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.
Заповед директор

За учениците от пети клас:
Остава в сила - неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г.
От 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас ще се обучават присъствено.
Заповед министър


ВАЖНО
Със заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. , министърът на здравеопазването, определя следния график за присъственото обучение в училищата:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 класВАЖНО
Със заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. , министърът на здравеопазването, определя следния график за присъственото обучение в училищата:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 класУважаеми ученици!

Уважаеми учители!
Уважаеми родители!

Със Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 на Министъра на образованието, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., обучението на учениците ще се осъществява в електронна среда от разстояние.
Ще се работи по актуалното към момента седмично разписание. Началото на часовете остава непроменено.
Класните ръководители ще уведомяват учениците и родителите за организацията на дейностите.

Албена Павлова
Директор на СУ "Гео Милев"

Уважаеми родители,
Поради получен положителен резултат от направен тест за Ковид - 19 на г-жа Цонка Балева, учениците от IV "в" клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 26.11.2020 г. до изтичане на карантината според предписанието на РЗИ, за което ще бъдете допълнително уведомени.
Поради получен положителен резултат от направен тест за Ковид - 19 на г-жа Татяна Краева-Атанасова, учениците от III "a" клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 27.11.2020 г. до изтичане на карантината според предписанието на РЗИ, за което ще бъдете допълнително уведомени.

Поради доказан положителен (+) тест за коронавирус на ученик от III “г“ клас, паралелката преминава от присъствено в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) до 25.11. 2020 г. вкл. Класът се завръща в училище на 26.11.2020 г. (четвъртък), съгласно настоящото седмично разписание.


Поради повишена заболеваемост от сезонни респираторни инфекции, учениците от IV „e“ клас преминават към ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) от 20.11.2020 г. до получаване на предписание от РЗИ.

Поради доказан положителен (+) тест за коронавирус на ученик от IV “а“ клас, се налага паралелката да остане на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) до 25.11. 2020 г. вкл.

Класът се завръща в училище на 26.11.2020 г. (четвъртък), съгласно настоящото седмично разписание.

ГРАФИК

за възстановяване на присъствените учебни занятия на карантинираните паралелки:

III "б" клас - в клас от 19.11.2020 г.
V "г" клас - в клас от 23.11.2020 г.
V "е" клас - в клас от 23.11.2020 г.
IV "а" клас - в клас от 24.11.2020 г.
IV "д" клас - в клас от 26.11.2020 г.

Учениците от V „а“, V „б“, V „в“ и V „д“ клас в СУ „Гео Милев “ преминават към обучение в електронна среда от разстояние от 16.11.2020 г. до 22.11.2020 г. /включително/ поради повишена заболеваемост от сезонни респираторни инфекции. Учебните часове ще се провеждат по утвърдената седмична програма, втора смяна от 13.30 часа, с продължителност на учебния час - 30 минути.

1.13.30 – 14.00
2.14.20 – 14.50
3.15.10 – 15.40
4.16.10 – 16.40
5.17.00 – 17.30
6.17.50 – 18.30
7.18.40 – 19.10
Във връзка с положителен тест за Covid 19 на класните ръководители на IV„а“ и IV„д“ клас учениците преминават в обучение от разстояние, в електронна среда. Продължителността на часовете в електронна среда е 20 минути и се провеждат - I смяна от 7,30 по утвърдената учебна програма.
1.7.30 – 7.50
2.8.20 – 8.50
3.9.10 – 9.30
4.10.10 – 10.30
5.11.00 – 11.20
6.11.50 – 12.10

От утре 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. включително, учениците от VI до XII клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно решение на Областния оперативен щаб за борба с Covid-19.

За учениците от VI и VII класове в СУ „Гео Милев “, учебните часове ще се провеждат по утвърдената седмична програма.
Продължителността на часовете в електронна среда ще бъде 30 минути и ще се провеждат II смяна, както следва:
1.13.30 – 14.00
2.14.20 – 14.50
3.15.10 – 15.40
4.16.10 – 16.40
5.17.00 – 17.30
6.17.50 – 18.20
7.18.30 – 19.00


Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от III "б“ и VI "б" клас, от утре /10.11.2020 г./ се налага карантиниране на паралелките.

Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от V “г“ и V "е" клас, се налага карантиниране на паралелките.

От 09.11.2020 г. /понеделник/ се организира ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/, съгласно настоящото седмично разписание.
За всички ученици, извън посочените, присъственото обучение не е нарушено.
Учителите, преподаващи в паралелките, не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.
След получаване на предписания от РЗИ ще ви информираме за следващи стъпки.
Моля спазвайте противоепидемичните мерки!

Изисквания за връщане в училище на положителните и контактните на COVID-19 ученици
Изтегли файл

Насоки на  МОН за работата на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година  в условията на  COVID-19
Изтегли файл

В А Ж Н О
Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, в организацията на образователния процес в СУ "Гео Милев" настъпват следните промени:
1. Преустановяват се присъствените занятия за учениците от гимназиален етап / 8-12 клас/ от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително.
Обучението ще се извършва в електронна среда.
Есенната ваканция за всички ученици ще бъде от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. включително.
Апелираме към стриктно спазване на мерките за безопасност с цел предотвратяване на заболеваемостта!

Мерки и правила за работа в условията на COVID-19
учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Пропускателен режим в условията на COVID-19
учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Предпазни мерки срещу COVID 19
Репортаж за СУ "Гео Милев "
БНТ2 програма "Знание"

https://www.facebook.com/515180928987040/videos/1059520417801908


Предпазни мерки срещу COVID 19
Репортаж за СУ "Гео Милев "
БНТ2 програма "Знание"

https://www.facebook.com/
515180928987040/videos/1059520417801908

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
Изтегли файл

Кризисно психологично консултиране и подкрепа на ученици, учители и родители

На вниманието на ученици, учители и родители!
Уведомяваме ви, че за периода на извънредното положение, въведено в страната, педагогическите съветници в СУ „Гео Милев“ – Варна са на разположение за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на ученици, учители и родители всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.
За връзка с педагогическите съветници на СУ „Гео Милев“:
Капка Николова, телефон: 0889 188 773, имейл: k.nikolova@geomilev.info
Катерина Михайлова, телефон: 0899 485 125, имейл:  k.mihaylova@geomilev.info

 ВАЖНО

Инструктаж за опазване от корона вирус
на работници и служители
/заповед №РД 01-219/2.04.2020 г.
на министъра на труда и социалната политика/

презентация
заповед30.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Започна третата седмица от обучението на учениците в електронна среда.Въпреки първоначалните технически проблеми, необходимостта много хора и институции да заработят заедно, постепенно обучителният процес се нормализира.

Справянето с трудностите, които срещнахме и срещаме всеки ден, решаването на ежедневните проблеми е невъзможно без Вашето разбиране и активно участие. Ние винаги сме се стремили да работим заедно, търсили сме Вашето доверие и сме очаквали Вашата подкрепа. Имали сме възможност да докажем, че заедно можем да направим много за нашите ученици- вашите деца, да им осигурим качествено обучение в модерна образователна среда.

Сега, в момент, в който всичко е различно и променено, ние вярваме, че доверието и взаимната подкрепа ще растат. Вярваме, че само заедно, в партньорство можем да преминем през необичайната ситуация и да излезем по-уверени и по-обединени от всякога.

Важно е за децата, за родителите, за учителите. Важно е за цялото общество.

Благодарим Ви!

Учителите от СУ „Гео Милев“27.03.2020 г.

На вниманието на учениците от СУ „Гео Милев“

Скъпи ученици,
По всички учебни предмети е започнал процесът на електронно преподаване на нови уроци, в резултат на което ще получавате активно домашни задания.
Тези от вас, които не връщат домашни задачи на преподавателя, по който и да е предмет в срока даден от учителя, ще се считат за НЕОБХВАНАТИ от дистаниционното обучение.

Всеки учител е задължен ежедневно да следи и отчита поименно активността ви в часовете си:
1. чрез Shkolo, където се вижда кой какво е отворил и изтеглил;
2.чрез изпратените решени домашни задачи от вас.

В края на деня всеки учител изпраща информация за това кой нее бил обхванат в дистанционно обучение. За необхванатите ще има ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ, включително и ПРЕЗ ЛЯТОТО, за да наваксат с материала, съгласно заповедта на МОН.

Моля стриктно да следите програмата си, отваряйте „Школо“, отваряйте си съобщенията! Отваряйте си съответната платформа за всеки час от програмата. Поддържайте регулярна връзка с преподавателите и класните си ръководители!
25.03.2020 г.

Уважаеми родители, бивши възпитаници на училището, приятели,
Обръщаме се към Вас, с молба, ако разполагате с компютърни устройства, които не са Ви необходими, да ги предоставите на училището.
Така ще дадете възможност всеки ученик да разполага със свое устройство, за да работи в електронна среда.
Вярваме, че с общи усилия ще осигурим спокоен учебен процес и равни възможности за всички ученици в СУ „Гео Милев“.

За контакт:
еmail: sou_g.milev@abv.bg

От ръководството и учителите на
СУ „Гео Милев“23.03.2020 г.

В А Ж Н О
Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта на обучение от разстояние
Инструкция за разпределние на профилите на ученици и учители създадени в домейна на МОН
edu.mon.bg

Изтегли файл19.03.2020 г.

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна16.03.2020 г.

Обръщение към родителите от Министър Красимир Вълчев:

https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli


График на часовете за дистанционно обучение I-IV клас
Изтегли файл

График на часовете за дистанционно обучение V-VII клас
Изтегли файл

График на часовете за дистанционно обучение VIII-XII клас
Изтегли файлОбръщение към родителите от името на МОН:
https://www.mon.bg/bg/news/3885


14.03.2020 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

С оглед обявеното извънредно положение в цялата страна, Ви информирам за следното:

1.Учебните занятия в СУ „Гео Милев“ се преустановяват до 29.03.2020 г.;
2.От 16.03.2020 г. до второ нареждане, обучението на учениците ще се провежда в електронна среда;
3.Ще се използват възможностите на електронния дневник „Школо“, на електронната платформа „Уча.се“, на Google Classroom и на електронните учебници на издателствата, с които работим;
4.Изготвени са графиците за занятия, за които ще бъдете уведомени на 16.03.2020 г. чрез електронния дневник;
5.Комуникацията между учители, ученици и родители ще се осъществява чрез електронния дневник, сформираните вайбър и фейсбук групи по класове;
6.Необходимо е родителите да осъществяват контрол спрямо децата, за подсигуряване на присъствието им онлайн, както и да подпомогнат мотивирането им за учебни дейности;
7.Педагогическите съветници са ангажирани с разработване на теми за онлайн връзки с ученици, за оказване на обща подкрепа чрез средствата за онлайн комуникация, за беседи, за групови и индивидуални консултации с родители и подрастващи.

Моля всички да приемем съвестно своите отговорности с оглед опазване на здравето!

С уважение:
Албена Павлова
Директор на СУ „Гео Милев“13.03.2020 г.

Заповед на министъра на здравеопазването
за противоепидемични мерки
Изтегли файл


Съобщение във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19
Изтегли файл11.03.2020 г.
Противоепидемични мерки
РЗИ - Варна

Изтегли файл