Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

История

Средно  училище „Гео Милев” е едно от най-големите училища в град Варна. То е основано през 1980 година. СУ „Гео Милев” се утвърди като училище с традиции в обучението по чужди езици и информационни технологии.

Презентация

ЕТАПИ:

Директори


Албена Павлова                                                     Директор на училището от 2016 година.     
1RAD 1931aa


 

Йорданка Юнакова                                    Директор на училището от 1995 до 2003 година и

                                                                                   от 2011 година до 2016 година.

22 1

 

 

Димитър Митев                                              Директор на училището от 2003 до 2011 година.

PICT1350

 

 

Мянко Цингов                                             Директор на училището от 1983 до 1995 година.
18 1  
 
Петър Петров                                               Първият директор на училището.

                                                                           От 1980 до 1983 година.
16 1  

Историята на училището във фотографии

Леда ÐÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂœилева, ÑÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŽни 1986

Леда Милева, юни 1986 г.
  Автограф на Леда Милева, дъщеря на патрона на училището Гео Милев.
 
14 1 Училищната сграда в строеж - 1982 г.
 
PICT1337 1   Учители строят училището - 1982 г. Втори от дясно - Иван Макшутов, учител по Физическо възпитание
 
17 1   Учители от училището - 20.05.1981 г.
 
PICT1219 1    Актьорът Стойко Пеев с учители от училище "Гео Милев" 25 март 1982 г.
 
19 1   Част от учителския колектив през учебна 1983/1984г .