Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Клубове и дейности

Клубове по интереси

Клубове по интереси
2023/2024 учебна година

1.Клуб "Откриватели"  
Ръководител - Миглена Николова
2.Клуб "Математическа дъга"  
Ръководител- Румяна Чобанова
3.Клуб "Графичен дизайн"
Ръководител: Магдалена Тодорова
4.Клуб  "Арт работилница"
Ръководител:Облена Камбурова
5.Клуб „Сръчни ръце“
Ръководител:Облена Камбурова
6.Клуб "Занимателна математика"
Ръководител: Миглена Йорданова
7.Клуб " Знам и мога"
Ръководител: Анета Иванова
8.Клуб " Шахмат"
Ръководител: Мирослав Маринов
9.Клуб "Математически олимпийци"
Ръководител: С. Рашкова
10.Клуб "Математиката- лесна и забавна"
Ръководител: С. Рашкова
11.Клуб "Любознайковци"
Ръководител: Яна Кунева
12.Клуб,, Заедно можем"
Ръководител: Иглика Илиева
13.Клуб "Математиката- лесна и интересна"
Ръководител: Цонка Балева
14.Клуб,,Искам да науча повече"
Ръководител:Галина Милкова
15.Клуб " Експериментатори "
Ръководител: Боянка Боева
16.Клуб "IT  Academy "
Ръководител: Ивалина Христова
17 . Клуб ,,Родолюбие"
Ръководител: Мирослав Чеков
18. Клуб ,,Поуките от Историята"
Ръководител: Мирослав Чеков
19.Клуб "Компютърни приключения"
Ръководител: Весела Павлова
20.Клуб "Компютърно моделиране и роботика"
Ръководител: Мина Чавдарова
21.Клуб "Млади таланти"
Ръководител: Ирина Димитрова
22.Клуб "Християнски ценности"
Ръководител: Татяна Краева
23. Клуб "Пъстър свят"
Ръководител: Татяна Костова

Клубове по интереси

2022/2023 учебна година

1. Вокална група "Дъга"
Ръководител: Виолина Трайкова
2. Клуб “Шахмат“
Ръководител: Мирослав Маринов
3. Клуб "Откриватели"
Ръководител: Миглена Николова
4. Клуб "IT Academy"
Ръководител: Ивалина Христова
5. Клуб "Различен руски"
Ръководител: Таня Табакова
6.“Математическа палитра“
Ръководител: Ваня Дичева
7. Клуб „Математиката –лесна и интересна”
Ръководител: Цонка Балева
8. Клуб „Немски игри и песни“
Ръководител: Христина Карнобатлиева
9. Клуб "Скрачко"
Ръководител: Славена Коларова
10. Клуб „Математически приключения“
Ръководител: Весела Павлова
11. Клуб „Математическа дъга“
Ръководител: Румяна Чобанова
12.Клуб ”Експериментатори’’"
Ръководител: Боянка Боева
13. Клуб „Пъстър свят“
Ръководител: Татяна Костова
14. Клуб „Арт работилница“
Ръководител: Облена Камбурова
15.Театрален клуб на РЕ „Синяя птица“
Ръководител: Милена Петрова
16. Клуб „Знам повече“
Ръководител: Милена Янева 
17.Клуб " Тайните на словото"
 Ръководител: Соня Корчева  
18. Клуб "Искам да науча повече"
Ръководител: Теодора Михайлова  
19. Клуб "Християнски ценности"
Ръководител: Татяна Краева  
20. Клуб "Християнче"
Ръководител: Татяна Краева  
21. Клуб "Млади таланти"
Ръководител: Ирина Димитрова  
22.Клуб ,,Родолюбие"
Ръководител:  Мирослав Чеков
23. Клуб,,Поуките от Историята"
Ръководител:  Мирослав Чеков
24. Клуб "Знам, че мога"
Ръководител: Надежда Георгиева  
25. Клуб "Време е за приказка!"
Ръководител: Валентина Иванова
26. Клуб "Занимателна математика"
Ръководител: Миглена Йорданова  
27. Музикална група на руски език “Три желания”.
Ръководител: Дияна Янчева
28. Клуб „Цветомислие“
Ръководител: Катерина Михайлова
29. Клуб “Математиката- лесна и забавна“
Ръководител: Стоянка Рашкова
30.Клуб“ Математически олимпийци“
Ръководител: Стоянка Рашкова


Клубове по интереси

2021/2022 учебна година

1. Клуб „IT Academy“
Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Ръководител: Ивалина Христова
2.Клуб „ Дебати“
Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Психология на общуването
Ръководител: Таня Табакова
3. Клуб „Математическа дъга“
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа логика
Ръководител:Румяна Чобанова
4. Клуб : „Немски игри и песни“
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Ръководител:Христина Карнобатлиева
5. Клуб ‘’Пъстър свят’’
Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Ръководител:Татяна Костова
6. Театрален клуб  на РЕ„Синяя птица“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Ръководител: Милена Петрова
7. Клуб "Откриватели"
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическа логика
Ръководител:Миглена Николова
8. Клуб „Математическа палитра“
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическа логика
Ръководител:Ваня Дичева
9. Вокална група „Дъга“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Ръководител:Виолина Трайкова
10. Клуб “Шахмат"
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Ръководител:Мирослав Маринов
11. Клуб: ”Експериментатори’’
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята
Ръководител: Боянка Боева
12. Клуб „Математически приключения“
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Приложна математика
Ръководител: Весела Павлова
13. Клуб на английски език „Funny English”
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Ръководител:Христина Георгиева
14. Клуб "Скрачко"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Ръководител:Славена Коларова
15. Клуб „ АРТ работилница“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
Ръководител:Облена Камбурова


Клубове по интереси 

2020/2021 учебна година

1. Клуб „IT Academy“
Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Ръководител: Ивалина Христова
2.Клуб „ CLIL Любознайко“
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Природо-математическо знание
Ръководител: Цонка Балева
3. Клуб „CLIL - Математическа дъга“
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа логика
Ръководител:Румяна Чобанова
4. Клуб : „Немски игри и CLIL“
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Ръководител:Христина Карнобатлиева
5. Клуб „Християнски ценности“
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура
Ръководител:Таня Краева
6. Клуб „Занимателна математика“
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Ръководител:Миглена Йорданова
7. Клуб "Знам и мога"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Природо-математическо знание
Ръководител:Миглена Николова
8. Клуб „Палитра“
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Природо-математическо знание
Ръководител:Ваня Дичева
9. Вокална група „Дъга“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Ръководител:Виолина Трайкова
10. Клуб “Шахмат"
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Ръководител:Мирослав Маринов
11. Клуб: ”Експериментатори’’
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята
Ръководител: Боянка Боева
12. Клуб „Математика ПЛЮС“
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Ръководител:Маргарита Рашева
13. Клуб: "CLIL – практически руски език"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Ръководител:Таня Табакова
14. Театрален клуб на английски език „SMILES”
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Ръководител:Христина Георгиева
15. Клуб: „Да се знае и помни“
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура
Ръководител:Живка Трифонова
16. Клуб "Изобразително изкуство и стил"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
Ръководител:Юлиян Стоянов
17. Клуб: „Християнче“
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура
Ръководител:Дияна Янчева
18. Клуб "Да рисуваме с игла"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства.
Ръководител:Румяна Рангелова   
19. Клуб „ АРТ работилница“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
Ръководител:Облена Камбурова


Клубове по интереси

2019/2020 учебна година


1.Театрално студио на английски език „Летящата класна стая“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
2.Клуб“Шахмат
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
 3.Клуб”Светът на животните”
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда
4.Клуб „Компютърна графика“
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения
5.Клуб "Графичен дизайн"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения
6.Клуб ,,Знам повече“
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда
 7.Клуб „Да се знае и помни …“
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Хуманитарни познания
8.Клуб "Математиката –лесна и интересна"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
9.Клуб „Патриархални ценности”
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
10.Вокална група "Дъга"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
 11.Клуб "Занимателна математика"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
 12.Театрална група на руски език „Синяя птица“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
 13.Театрално студио "Smiles"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
14.Клуб "Математици"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа логика
15.Клуб "Благонравие"
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Емоционална интелигентност
 16.Клуб „Знам и мога"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа логика
 17.Клуб "CLIL- руски приказки"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
18.T Academy
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения
 19.Клуб "Интерактивни немски игри и CLIL"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
20.Клуб "Млад природолюбител"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда
21.Клуб „Изобразително изкуство и стил“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
22.Клуб "Математика"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика

Клубове по интереси

2018/2019 учебна година

1.IT Academy
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения
2.Театрално студио на английски език „Летящата класна стая“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
3.Клуб „Патриархални ценности”
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
4.Клуб ,,Знам повече“
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда
5.Клуб „Да се знае и помни …“
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Хуманитарни познания
6.Вокална група "Дъга"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
7.Клуб "Занимателна математика"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
8.Клуб“Шахмат
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
9.Клуб”Светът на животните”
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда
10.Клуб „Компютърна графика“
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения
11.Клуб "Графичен дизайн"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения
12.Театрално студио "Smiles"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
13.Клуб "Благонравие"
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Емоционална интелигентност
14.Клуб „Знам и мога"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа логика
15.Клуб "CLIL- руски приказки"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
16.Клуб "Математиката –лесна и интересна"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
 17.Театрална група на руски език „Синяя птица“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
18.Клуб "Математици"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическа логика
19.Клуб "Интерактивни немски игри и CLIL"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
20.Клуб "Млад природолюбител"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда
21.Клуб „Изобразително изкуство и стил“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
22.Клуб "Математика"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математикаКлубове и дейности - 2015 г. / 2016 г.

Вокална група "Дъга", Танцов състав "Детелина", Театралната група на руски език „Синяя птица“, Театър на английски език - "Летящата класна стая", Музикален театър - "Отражение", Школата по изучаване на български народни танци "Хоро от извора" , Модерен балет „Карлос шоу”, Школа по рисуване, Шахматен клуб, Баскетбол – Сдружение баскетболен клуб „Варна баскет”, Клуб „Айкидо” - „Варненска айкидо академия”, Клуб „Ушу”- Сдружение „Шън лун”, Футбол – Сдружение ДФК „Шампиони” 2014Вокална група "Дъга"

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Виолина Трайкова, учител по музика

Вокална група „Дъга” е създадена през 1997 г. В нея участват ученици от различни възрастови групи: ІІ-ІV; V-VІІІ; ІХ-ХІ клас.
Репертоарът е разнообразен. В 10-годишната си история съставът се е утвърдил като творчески колектив. „Дъга” присъства в концертния афиш на град Варна, участва в общински и регионални прегледи на художествената самодейност, фестивали, концерти. Многобройни са наградите и отличията давани на групата - дипломи, грамоти.
Съставът е удостоен със званието „Лауреат” на фестивала на любителското училищно художествено творчество за 2007 и 2008 г., както и с дипломи, грамоти, плакати, картини.

НАГРАДИ:
2010 г. - награда за участие в традиционния ученически фестивал "Песни России", 24 април 2010, Ямбол. Индивидуална награда за Деница Андонова Андонова, класирала се на ІІ място.
2009 г. - награда от читалище "Постоянство" и грамота от Младежки фестивал "Пъстра дъга" - 2009
2007-2008 г. - Лауреат на фестивала на любителското училищно художествено творчество. Награди: диплом, плакат, картина
2006 г. - Лауреат на Фестивала на любителското училищно художествено творчество Награди: диплом, плакат, картина

Танцов състав "Детелина"


ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Георги Карамитев

Танцов състав "Детелина" при СОУ "Гео Милев" е основан на 01.10.2001 година. На същата дата започва своята работа и школата по изучаване на български народни танци "Хоро от извора".

септември 2018 - Лауреатско звание - I степен от  12-я Международен фолклорен танцов и музикален конкурс "ETOILES DE PARIS". С диплом е удостоен ръководителя на младите танцьори – маестро Георги Карамитев. За своето представяне танцовият състав получи и купа.
11 до 13 май 2018 г. - Каварна. Отлично представяне  на XV общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето“.Тазгодишното издание е под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова. Школата получи грамоти за участието си, а ръководителят на състава Георги Карамитев, грамота, подписана от вицепрезидента, за принос в съхраняването и популяаризирането на българския фолклор, дух и традиции.Мотото на събора тази година е „Фолклорът – най-атрактивната картичка на България“.
25-27 март 2016 г. Калофер - "Орфееви таланти" -  Златна лира за  детски танцов състав „Детелина” от XVI Национален музикално- фолклорен конкурс „Орфееви таланти”. Сребърна лира спечели школата за народни танци „Хоро от извора 2000”.  Състезанието обхваща всички направления на българския фолклор: песни, инструментали, танци, автентичен и обработен фолклор, авторска музика на фолклорна основа.
юли 2016 участие  в XX-ият Международен фолклорен фестивал в Прага (Чехия). 1600 певци и танцьори от единадесет държави (България, Турция, Германия, Хърватия, Беларус, Босна и Херцеговина, Словения, Полша, Латвия, Грузия и Гърция). За доброто представяне на състава - сертификат и плакет.Танцьорите посетиха Карлови Вари, Виена и Будапеща.
май 2016  участие в 13-я Общобългарски младежки фолклорен събор "С България в сърцето". Танцьорите представиха пет хора и получиха плакет и грамота за отличнната си изява. Основната цел на организаторите е да бъдат показани младежките постижения в областта на българския фолклор – песни, танци, инструментални изпълнения, занаяти, театрални форми и др. През трите дни на фолклорната проява в гр.Каварна участваха деца и младежи от Украйна, Молдова, Албания, Македония, Сърбия и България.
8 - 18 май 2014г. - Детски танцов състав „Детелина” в СОУ „Гео Милев” е абсолютен национален шампион  на V Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2014”- Националният шампионат е под егидата на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF. Съставът спечели голямата награда Grand Priх „Златен Орфей” – грамота и статуетка, златен медал и диплом - Национален шампион, грамота – Лауреат на шампионата. 
май 2014 - Лауреат на ХVІІІ Старопланински събор „Балкан фолк 2014” – фестивал №1 в Европа за традиционни народни изкуства.
19.12.2013 г. - Коледен концерт на ДТС "Детелина", озаглавен "Никой не е по-голям от хляба"
29 юни 2013 г.- участие във фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”.
І- во място и грамота за подготвителна група.
І-во място и грамота за напреднала група.
21 юни – 28 юни 2013г. – участие в Международен фолклорен фестивал в гр. Анкара, Турция.  Доплом и плакет.
1 юни 2013г. - участие в Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана” – с. Арбанаси. Специална диплом-награда за институция с най-голям брой формации.
19 април до 27 април 2013г. – участие в Международен фолклорен фестивал в гр.Синдъргъ – Турция, Истанбул.  Грамота, плакет и автентичен турски килим.
30 юни 2012 г. – участие във фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”
Първо място- златен медал и парична награда.
31 май и 1 юни 2012 г. – участие на Дванадесетият детски етнофестивал „Децата на Балканите с духовност в Еврлопа” – Хасково.    Специална награда за оригинално изпълнение на автентични хора – купа и грамота.
01.05.2011 г. - Диплом за І място и грамота от Национален фестивал на детското танцово изкуство, гр. Суворово.
15.03-15.04.2011 г. - Диплом за хореографа на танцов състав "Детелина" Георги Карамитев, който в най-трудното време за Япония обучава в Токио японци на български фолклорни хора от Варненско.
26.06.2010 г. - Грамота за участие в празника на Община Добрич и фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа".

V Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2014”.
Grand Priх „Златен  Орфей” – грамота и статуетка
Диплом - Национален шампион
Диплом и златен медал
Препоръка /грамота/ за участие в европейски фестивали
Откритие - грамота.
ХVІІІ Старопланински събор „Балкан фолк 2014” – фестивал №1 в Европа за традиционни народни изкуства.
Грамота – Лауреат
Почетна грамота - Носител на почетвния знак
Диплом - съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства.

Театрална група на руски език „Синяя птица“


Театралната група, изпълняваща произведения на руски език е създадена през 2002 г. Всяка година групата защитава достойно името на своето училище и своя град, заемайки призови места в Регионалния и Националния театрален фестивали на руски език в гр. Варна и гр. София. За шест поредни години на театралната сцена на Руския културно-информационен център са се изявили над 100 ученика от ІІІ до ХІІ клас на СОУ „Гео Милев”. Всяка година нашите възпитаници очароват журито и публиката със своите оригинални спектакли.

РЪКОВОДИТЕЛИ:
Румяна Тодорова – главен учител по Руски език
Розалина Димитрова - старши учител по Руски език

НАГРАДИ:

19.04.2019 г. - Първо място и специалния диплом за най-добро пластично решение на театралния спектакъл на  ХIX Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език „Ние можем всичко”. Младите талантливи актьори се представиха със спектакъла „За синей птицей“ по мотиви на белгийския драматург Морис Метерлинк и отново очароваха жюрито и публиката с прекрасната си игра.

ноември 2017 г.   - Трето място и диплом за „Най-добър актьорски състав”  в град Дъблин - Ирландия. Талантливите актьори участваха в конкурсната програма на III- я Международен детски театрален фестивал на руски език „Дружная планета – 2017“. Те представиха спектакъла „Праздник непослушания” по мотиви на произведения на Сергей Михалков. Актьорите - ученици от 3 до 12 клас се завърнаха с купа и сертификати за участие в престижното състезание за ученици, които изучават руски език като чужд.

23.04.2016 г. Първо място на XVI-ия Национален Фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език, със спектакъла „Ты не один”. Фестивалът се проведе  в Руския културно-информационен център, гр. София.

30.04.2011 г. Второ място в Първа възрастова група (8-12 години) на ХІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език „Звездный виток“, гр. София, Специална награда на фестивала за най-оригинална постановка. Диплом за голям принос в развитието на руско-българското сътрудничестно в областта на културата и образованието за ръководителите на театралната студия: Румяна Тодорова, Розалина Калдерон – преподаватели по руски език и Стоянка Кайрякова- хореограф на групата.

1-4 април 2011 - Приз за най-оригинална постановка, спектакъла „Сказки двух тысячелетий", от Втори международен фестивал „Русское слово, русская душа“, организиран от Асоциация „Диалог культур и традиций“ и Детски център „Апрелик“, гр. Париж, Франция.

24 април 2010 г - Грамота, съвместно с вокална група "Дъга" - участие в традиционния ученически фестивал "Песни России 2010", 24 април 2010 г., Ямбол. Индивидуална награда за Деница Андонова Андонова, класирала се на ІІ място.

24 април 2010 г. -За постановката "Цветы маленькой Иды" - второ място на национален етап от Х Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език, София, 24 април 2010 г. Награда за принос в развитието на руско-българското сътрудничество в областта на културата и образованието.

1 март 2010 г. – пролетен празник „Масленица” в СОУ „Гео Милев”,
Гости: зам. кмета по образованието К. Базитов, руския консул във Варна Юри Соловьов, Румяна Иванова, Галина Петрова - председател на Дружеството за приятели с Русия и страните от ОНД

3 май 2009 г. - за постановката "Цветы маленькой Иды", представена на ХІІ Международен фестивал на детските и младежките театрални колективи "Первоцветы- 2009 ", Москва, 3 май 2009г.:
- Награда за "солнце, зажженное в сердцах зрителей и искрометный актерский ансамбль"
- Награда за отлично владеене на руски език възпитаниците на СОУ „Гео Милев”

16 март 2008 г. – За спектакъла „Верность за верность”:
- Първо място на регионален етап от VІІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /трета възрастова група/, Варна
- Първо място на национален етап от VІІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /трета възрастова група/, Грамота и мраморен факел за най-добра постановка.

17 - 22 септември 2007г.- Със спектакъла „Синяя птица” групата открива ХІ Международен конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература /МАПРЯЛ/, Варна, Дворец на спорта и културата

2007 г. - Грамота за участие в театрален празник „Осенняя сказка” на Асоциация „Школьник”в гр. Лугано, Швейцария

24 март 2007 г. – За спектакъла „Синяя птица” - М. Метерлинк:
- Първо място на регионален етап от VІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /втора възрастова група/, Варна,
- Първо място на национален етап от VІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /втора възрастова група/, София,

2006 г. - Новогодишен празник : „Время верить в чудеса”

2006 г. – За спектакъла „Карнавал заветных желаний”:
- Първо място на регионален етап от VІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /трета възрастова група/, Варна, 27 март 2006 г.
- Второ място на национален етап от VІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /трета възрастова група/, София, 13 май 2006 г. Грамота за най-добро художествено оформление на спектакъла „Карнавал заветных желаний”. Грамота от Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД . Грамота за актьорско майсторство на Валери Вълчев – ХІ клас.

2005 г. – За спектакъла „Изобретение Вальса” – Вл. Набоков:
- Първо място на Регионален етап от V Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /трета възрастова група/, Варна, 26 март 2005 г.
- Първо място на национален етап от V Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език /трета възрастова група/, София, 14 май 2005 г.

2004 г. – За спектакъла „ Вступительное слово про Витьку Короблева и друга закадычного Ваню Духовычного” – Вл. Высоцкий:
 -Второ място на регионален етап от IV Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език, Варна, 27 март 2004 г.
- Трето място на национален етап от ІV Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език, София, 8 май 2004 г. Диплома за отлично качество на руския език.

2003г. – За музикално–театралната композиция „Картинки с набережной”:
- Първо място на регионален етап от ІІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език, 29 март 2003 г.
- Второ място на национален етап от ІІІ Национален фестивал на десткото и юношеското театрално творчество на руски език, 12 април 2003 г.

2002 г. - За музикално-театралната композиция „Весна”:
- 15 април 2002 г. - Първо място на регионален етап от ІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език ,
- 20 април 2002 г. - Първо място на национален етап от ІІ Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество на руски език, 


Театрално студио на английски език “Летящата класна стая” / “The Flying Classroom” 


ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Стела Василева-Петкова, учител по английски език   
Театрално студио на английски език  “The Flying Classroom” е създадено през 2009 година и дава възможност за емоционално и забавно усъвършенстване на практическите  компетенции по английски език.Деца от V до VII клас научават повече за езика,литературата и  изкуството  без напрежението свързано с класно-урочната, сревнително статична форма на обучение, и през призмата на собствените емоции и преживявания,  посредством езика на театралното изкуство.

Награди:

2018 г.  -  номинация за „Най-добра мъжка роля“ за изпълнението на ролята на чичо Тони от Николай Николов от 6 е клас и групова  номинация за „Най- динамично представление“ за авторския си спектакъл „Една много объркана история“  на  националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски езкик в гр. Ловеч, на 10 и 11.03.2018 г.

2017 г. - номинации за „Най-оригинално групово изпълнение“ и „Най-динамично представление“  на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език в гр. Кюстендил за авторски спектакъл „Където бродят дивите неща“ по класическата история на М. Сендак.

2017г. - Втора награда във втора възрастова група на международния фестивал на английския език в Балчик "Светът в детските длани"в гр. Балчик за спектакъла „Където бродят дивите неща“.

2015/2016  година групата започва съвместна работа в платформата eTwinning , при която съвместно с ученици от Полша и Унгария е написан сценарий на театрална миниатюра на социална тема, наречена „Беднякът-милионер“. Пиесата е представена пред училищната общност и на страницата на проекта пред връстниците от другите държави.

2015.г. - три номинации „Награда за най- добра хореография”, „ Най- оригинално пресъздаване на проблемите на младите” и „Награда за най-романтично представление”  на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език в гр. Сандански/ първа възрастова група/, организиран от МОМН, с подкрепата на Британски съвет в България за авторския  спектакъл „Една тийнейджърска история”.

2015 г. – На XI празници на младежкото театрално изкуство „Бургаски изгреви – Пролет’2015”, театралното студио е наградено с приз за оригиналност в Група „Б” в категория училищни състави за авторския  спектакъл „Една тийнейджърска история”.  Като най-млади участници в тяхната възрастова група ( 13- 18 гадини), те впечатляват журито с оригиналните творчески решения в поставянето на спектакъла и интерпретация на класически текст („ Ромео и Жулиета”). Журито присъжда и индивидуални награди за тетрално майсторство на Стефани Добрева-VII ”в”клас за главна женска роля, Радо Тодоров VII „д”- поддържаща мъжка роля, Моника Делиева-V ”а” клас  и Ивайла Димитрова- V „б” клас- поддържаща женска роля.

2014 г.  -  авторски спектакъл по мотиви от английски народни приказки      "Красавицата Е звяр“ получаваспециалната награда на организаторите  на Петият международен фестивал на английския език в Балчик "Светът в детските длани", гр. Балчик.

2013 г. - Три номинации - "Най-оригинална интерпретация на авторски текст", " Най-въздействащо и емоционално изпълнение" и  "Най-добра екшън сцена"в Националния фестивал за авторска драматургия и театър на английски език, организиран от Министерство на образованието и Британския съвет в България,  в  гр. София (12.04.2013г)  за авторската адаптирана  драматизация "Пътуване до Невърленд" по романа „Питър Пан“ на сър Джеймс Матю Бари.

2012 г. - II място в първа възрастова група (8-11години) на  международния фестивал на английския език "Светът в детските длани" - гр.Балчик за „Пътуване до Невърленд“.

Музикален театър - "Отражение"


ХУДОЖЕСТВЕНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:
Александър Павлов и Виолина Трайкова

Музикален театър „Отражение” рабати в СОУ "Гео Милев" от 2005 г. В него участват деца от ІV, V, VІ клас, ІХ-ХІ клас. Театралните колективи се попълват ежегодно. Театралните изяви на "Отражение" са с високо качество на артистичност и професионализъм. На организирани фестивали – национални, регионални и общински театралните колективи трупата е получилила многобройни награди - дипломи, грамоти, материални награди. Музикален театър „Отражение е включен в Международен каталог на аматьорските театри.

НАГРАДИ:
12 до 15 юни 2014 г. - Първа награда за театър - раздел приказна миниатюра Съставът участва в 15-тото юбилейно издание на Национален Детско – Юношески Театрален Фестивал - Варна,  Малките актьори се представиха с драматизация на „Мечо Пух” от А. Милн с режисьор Александър Павлов и музикален педагог Виолина Трайкова.
Двама от артистите получиха и индивидуален приз: първа награда на Огнян Начев за ролята на магаренцето Йори и първа награда на Детското жури на фестивала за Полина Петева в ролята на Прасчо.

18 декември 2013 г. Открит урок на ТМШ "Отражение" в зала "Сцена за училищно творчество"

2009 г. - плакет от фестивала на любителските театри на името на Кр. Пишурката, Лом, 2009.

2008 г.- Варненски детско-юношески театрален фестивал "Приказка за теб", 25-27 май 2008 г. - І награда за спектакъла "Ламята на улица "Войтешка".

2008 г. - ІІІ младежки театрален фестивал на смеха, гр. Пазарджик, 2008 - награда за най-добър комедиен актьор на Свилен Колев за ролята на Пък от постановката "Сън в лятна нощ"

2008 г. - ІІІ младежки театрален фестивал на смеха, гр. Пазарджик, 2008 - специална награда "Океан от любов", присъдена на театър "Отражение" за постановката "Сън в лятна нощ"

2008 г. – Осми национални ученически театрални празници, 28-30 март 2008 г. гр. Шумен – награда на публиката

2007 г. – Международен фестивал на юношеските театрални състави – м. юни, гр. Враца. Награди: статуетка, плакат, грамота и включване в международен каталог. Участие с театралния спектакъл „Донеси ми главата на принца”.

2007 г. - Преглед на училищното театрално творчество – гр. Варна. Първа награда – грамота за театралния спектакъл „Сън в лятна нощ”. Награда: Грамота за театрална постановка „Котаракът в чизми” и специална награда за поддържаща роля на Орлеана Юлиянова от ІІІ а клас в прегледа на училищното творчество – гр. Варна

2007 г. - Национален театрален фестивал „Приказка за теб”. Награда „Жар птица”за театралния спектакъл „Сън в лятна нощ”.

2006 г. – Грамота за театралната постановка „Дейзи” в преглед на училищното театрално творчество.

2006 г. – Национален театрален фестивал на юношеските театрални състави „Приказка за теб”. Първа награда – грамота за режисура, музика, актьорско майсторство за театралната постановка „Донеси ми главата на принца”. Грамота – за най-добра мъжка роля на Валери Вълчев от ХІ кл.

2005 г. - Международен фестивал гр.Варна награда "бронзово съзвездие" за спектакъла „Звезди край морето "

2004 г. -Регионален фестивал гр.Варна -
първа награда за режисура за спектакъла „Приказка за любовта”

2003 г. - Национален театрален фестивал на юношеските театрални състави „Приказка за теб”. Първа награда за постановката "
Фантастично пътешествие"

Театрална трупа "ХИТ"

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Илка Вълчанова.

Участват ученици от горния гимназиален курс.
* ХИТ = хубави, истински, талантливи27.03.2012 - Участие със спектакъл на английски в международна конференция в София на националните центрове за безопасен интернет към Европейската комисия – InSafe,

Програма януари-март 2012
Януари 2012 – Среща с актьорите от театър „Стоян Бъчваров”
7 февруари 2012 – І място на Национален конкурс за безопасен интернет с постановката „И баба може”
9 февруари 2012 – Участие със спектакъла „И баба може” в Младежки дом- Варна
18 февруари 2012 – І първо място на конкурса „Моята България” с композицията „Паисий - българският месия, „История Славянобългарска” – българската библия”
1 март 2012 – Участие в церемонията по награждаването в Младежки дом Варна с композицията „Паисий - българският месия, „История Славянобългарска” – българската библия”
2 март – Представяне пред учителския колектив на СОУ Гео Милев” с постановките „И баба може” и „Паисий - българският месия, „История Славянобългарска” – българската библия”
3 март 2012- Участие в среща с Андрей Пантев в Арт салона на Радио Варна с композицията „Паисий - българският месия, „История Славянобългарска” – българската библия”
26 - 28 март 2012 - В София - групата ще играе "И баба може" в английски вариант.В Хотел "Шаратон". Пред представители на 30 държави от Европа.
03.03.2012 г. - Участие в Радио Варна

Януари 2012 - Първо място на Националния конкурс на тема „Безопасен интернет” с авторската постановка „И баба може”.

18.11.2011 г. - "Женско царство" на Ст. Л. Костов.

Школата по изучаване на български народни танци "Хоро от извора"

ръководител Мина Карамитева

Модерен балет „Карлос шоу”

ръководител Сияна Николова


Школа по рисуване

ръководител Велина Гребенска

 

Шахматен клуб  

ръководител Красен Николов

Баскетбол – Сдружение баскетболен клуб „Варна баскет”

треньор Димитър Керемедчиев

Клуб „Айкидо” - „Варненска айкидо академия”

треньор Николай Димитров

Клуб „Ушу”- Сдружение „Шън лун”

треньор Соня Ананиева

Футбол – Сдружение ДФК „Шампиони” 2014

треньор Петър Кръстев