Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ръководство и Администрация

Ръководство

ДИРЕКТОР
Албена Павлова
(+359) 52 751120
Работно време
9.00- 17.30 ч.
Обедна почивка 
13.00 - 13.30 ч.
Приемен ден
Четвъртък
9.00 - 12.00 ч.

Заместник-директор Учебна дейност начална  степен
Маргарита Михайлова 
(+359) 52 500850

Заместник-директор Учебна дейност -прогимназиална и  гимназиална степен
Снежана Вълчева
(+359) 52 500850

Заместник-директор АСД
Валентина Савчева
(+359) 52 741376

Администрация

Деловодител
Пенка Димитрова
(+359) 52 751120

Главен счетоводител

Милена Николова
(+359) 52 751122

Координатор
Дора Влъчкова
(+359) 879 910 072

ЗАС /завеждащ административна служба/
Пенка Станкова
(+359) 52 751122 

Счетоводител
Силвия Жекова
(+359) 52 741376

Библиотекар
Златка Попова

Домакин
Румяна Атанасова
(+359) 52 741376