Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Заявления


Заявление за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда
Декларация за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда
Заявление за приемане на ученик
Заявление за преместване на ученик
Заявление за записване на ученик
Заявление за изгубена диплома
Заявление за разрешаване на отсъствия за участие в състезания
Заявление за отсъствие до 3 учебни дни
Заявление за отсъствие до 7 учебни дни
Заявление за освобождаване от часове
Заявление за освобождаване от ФВС