Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Обществен съвет

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2022/2023 г.
На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на  14.06.2022 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Ахмед Ахмед- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова

Протокол № 1 / 9.09.2022 г.
Приемат се предложените  училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и  XII класове за учебната  2022/2023  г.
№2 /15 .11.2022 г.
Общественият съвет предлага да бъде осигурена  подкрепителна закуска (подкрепителното хранене) на учениците от I до IV клас включително/ след проучване на мнението на родителите на учениците от I до IV клас
№ 3 / 26.01.2023 г.
Приема се  предложението на училищното ръководство  СУ „Гео Милев“ да кандидатства за въвеждане на  иновация - "Позитивен подход в личностното развитие на учениците с използването на театрални и арт техники".
№ 4 / 10.02.2023 г.
1.Приема се финансовия отчет за 2022 г.
2.Приема се  прогнозния бюджет за 2023 г.
№ 5 / 02.03.2023 г.
Приема се училищен план - прием за I клас и V клас в СУ „ Гео Милев “ – Варна за учебната 2023/2024 година.
№ 6/ 14.03.2023 г.
Приема се предложението на комисията за избор на учебници и издателства, по които да се обучават учениците през учебната 2023/2024 г.
№ 7 / 19.06.2023 г.
Приема предложението на училищното ръководство за  прием на ученици над максимално определения брой места в I клас в СУ „ Гео Милев “ – Варна,  за учебната 2023/2024 г.

2021/2022 учебна година
Решение: № 1 / 9.09.2021 г.
1.Приемат се предложените  училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и  XII класове за учебната  2021/2022  г.

 Решения: №2/11.02.2022 г.
1.Приема се финансовия отчет за 2021 г.
2. Приема се  прогнозния бюджет за 2022 г.

Решения: №3/7.03.2022 г.
1.Приема се предложението на училището за прием на ученици за първи клас  и за пети клас през учебната 2022/2023 г.
2. Приема се  планираната  целодневна организация на учебния ден за първи, втори  и трети клас за учебната 2022/2023 г.

Решение: №4/11.03.2022 г.
1.Приема се предложението на училищната комисия за   избор на учебници за първи и четвърти клас за учебната 2022/2023 година.

Решения:№5/14.06.2022 г.
1.Приема отчета на директора Албена Павлова за изпълнения на Стратегията  учебната 2021-2022 г.
2. Утвърждава  кандидатурата на Ахмед Ахмед за председател на  Обществения съвет на СУ „Гео Милев“.

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2021/2022 г.
На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 28.09.2021 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова

учебна 2020/2021 г.

Решения:№1/1.02.2021 г.
1.Приема се финансовия отчет за 2020 г.
2.Приема се  прогнозния бюджет за 2021 г.

Решения:№2/15.03.2021 г.
1.Приема се предложението на комисията за избор на учебници и издателства, по които да се обучават учениците през учебната 2021/2022 г.

Решения: №3/19.03.2021 г.
1.Приема се предложението на училището за прием на ученици за първи клас  и за пети клас през учебната 2021/2022 г.
2. Приема се  планираната  целодневна организация на учебния ден за първи, втори  и трети клас за учебната 2021/2022 г.

Решения: № 4 / 31.03.2021 г.
1. Приема се училищен план - прием за I клас и V клас в СУ „ Гео Милев “ – Варна за учебната 2021/2022 година.

Решения: №5/9.06.2021 г.
1.Приема  отчета  на директора за изпълнение на Стратегията на СУ „Гео Милев“ за учебната 2020/2021 г.Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2020/2021 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 03.12.2020 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова

Решения:№1/20.03.2020 г.
1.Приема се предложението на комисията за избор на учебници и издателства, по които да се обучават учениците през учебната 2020/2021 г.

Решения:№2/10.04.2020 г.
1.Приема се предложението на училището за прием на ученици за първи клас  и за пети клас през учебната 2020/2021 г.
2. Приема се  планираната  целодневна организация на учебния ден за първи, втори  и трети  клас за учебната 2020/2021 г.

Решения:№ 3 / 04.09.2020 г.
1.Приемат се предложените  училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и  XII класове за учебната  2020/2021 г. 
2. Одобрена е стратегията за развите на Средно училище “Гео Милев“- Варна за периода 2021-2024 година.

Решение: №4/13.11.2020 г.
1.Приема се предложението   на училищното ръководство за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ на учениците  от V“а“, V“б“, V“в“  и V“д“ клас.


Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2019/2020 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 13.11.2019 г. е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Маргарита Калинова
6.Мариета Бобева
7.Антоанета Стефанова

 
Решения:№1/11.01.2019 г.
1.Приема предложението училището да кандидатства за въвеждане на нова иновация - използване на метода CLIL в обучението по чужд език в начален етап.
2.Подкрепя предложението на ПС на СУ „Гео Милев” за държавния план прием 2019/2020 г. в  два варианта.
3.Одобрява предложението на директора за изразходване на  бюджетния остатък от 2018 г. за подобряване на материално-техническата база  и осигуряване на условия за  едносменен режим на обучение.

Решения:№2/12.03.2019 г.
1.Приема се предложението на училището за прием на ученици за първи клас  и за пети клас през учебната 2019/2020 г.
2. Приема се  планираната  целодневна организация на учебния ден за първи и втори клас за учебната 2019/2020 г.

Решения: №3/28.06.2019 г.
1.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за четвърти клас, по които да се обучават учениците през учебната 2019/2020 г.
2.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за десети клас, по които да се обучават учениците през учебната 2019/2020 г.

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна
учебна 2018/2019 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 29.11.2018 г.е избран следният състав на Обществения съвет:
1.Яни Георгиев- председател 
2.Николинка Иванова
3.Радослав Горанов
4.Корнелия Русева
5.Гергана Койчева
6.Мариета Бобева
7.Валери Колев
8.Антоанета Стефанова

Обществен съвет към Средно училище "Гео Милев" - гр. Варна

учебна 2017/2018 г.

На Общо събрание на Настоятелите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна на 09.11.2017 г.е избран следният състав на Обществения съвет:

1.Яни Георгиев-   председател
2.Зорница Манушева 
3.Николинка Иванова   
4.Радослав Горанов  
5.Мариета Бобева  
6.Валери Колев  
7.Кристиян Богоев   
8.Антоанета Стефанова

 РЕШЕНИЯ: №1/10.01.2018 г.
1.Приемане на  Държавния план прием на СУ „Гео Милев” за учебната 2018/2019 г.
2.Приемане на решение  СУ „Гео Милев” да кандидатства  за иновативно училище за учебната 2018/2019 г.
3. Разгледан преходния остатък от  бюджет 2017 г. на СУ „Гео Милев”.
РЕШЕНИЯ :№2/23.03.2018 г.
1.Приема се предложението на училището за прием на ученици за първи клас  и за пети клас през учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЯ :№3/27.07.2018 г.
1.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за трети клас, по които да се обучават учениците през учебната 2018/2019 г.
2.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за седми клас, по които да се обучават учениците през учебната 2018/2019 г.
3.Приема се предложението на комисията за избор на учебници за девети клас, по които да се обучават учениците през учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЯ :№4/31.08.2018 г.
1.Приемат се предложените училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  вI,II, III,V,VI,VII, VIII,IXкласове за учебната 2017/2018 г.
2. Одобрява се Плана за действие и финансиране за реализиране на стратегията на Средно училище „Гео Милев”.
3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност.
4.Съгласуване на програмата за превенция на ранно напускане на училище.
5.Съгласуване на програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.
6.Съгласуване на план, политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището
РЕШЕНИЯ :№5/24.10.2018 г.
1.Приемат се предложените училищни учебни планове, по които да се обучават учениците  вI,II, III,V,VI,VII, VIII,IXкласове за учебната 2017/2018 г.
2. Одобрява се Плана за действие и финансиране за реализиране на стратегията на Средно училище „Гео Милев”.
3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност.
4.Съгласуване на програмата за превенция на ранно напускане на училище.
5.Съгласуване на програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи.
6.Съгласуване на план, политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището

 Общественият съвет е избран на Общо събрание на Училищното настоятелство на СУ ”Гео Милев” на 17.11.2016 г., протокол №34/17.11.2016 г.
учебна 2016/ 2017 г.

Основен състав:

Яни Георгиев- председател
Зорница Манушева-  член
Екатерина Апостолова-  член
Николинка Иванова - член
Радослав Горанов-    член
Кристиян Богоев - член
Антоанета Стефанова - член

 Резервни членове:
Силвена Борисова
Десислава Радева
Стефан Ставрев
Зорница Любчева
Десислава Василева

РЕШЕНИЯ:

Изтегли файл
 
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Изтегли файл