Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Бюджет и отчет

Отчет

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2024 година
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2023 година
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2023 година
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2023 година
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2023 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2022 година
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2022 година
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2022 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2022 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2021 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2021 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2021 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2021 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2020 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2020 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2020 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчети на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2020 година
Изтегли файл
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2019 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2019 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2019 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2019 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2018 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2018 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2018 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2018 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2017 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2017 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2017 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.март 2017 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.декември 2016 година
Изтегли файл

Отчет на СУ "Гео Милев" Варна към м.септември 2016 година
Изтегли файл

Отчет на СОУ "Гео Милев" Варна към м.юни 2016 година
Изтегли файл Изтегли файл


Отчет на СОУ "Гео Милев" Варна към м.март 2016 година
Изтегли файл

Отчет на СОУ "Гео Милев" Варна към 31.12.2015 година
Изтегли файл

Отчет на СОУ "Гео Милев" Варна към 30.09.2015 година
Изтегли файл

Отчет на СОУ "Гео Милев" Варна към 30.06.2015 година
Изтегли файл

Отчет на СОУ "Гео Милев" Варна към 31.03.2015 година:
Изтегли файлБюджет

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2023 година
неспециализирани училища
Изтегли файл

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2023 година
професионални гимназии
Изтегли файл

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2023 година
ресурсно подпомагане
Изтегли файл


Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2021 година
неспециализирани училища
Изтегли файл

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2021 година
професионални гимназии
Изтегли файл


Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2020 година
неспециализирани училища
Изтегли файл

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2020 година
професионални гимназии
Изтегли файл

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2019  година
Изтегли файл

Бюджет на СУ "Гео Милев" за 2018 година
Държавни дейности   Собствени приходи

Бюджет на СУ "Гео Милев" за  2017 година
Изтегли файл

Бюджет на СОУ "Гео Милев" за 2016 година
Бюджет 2016

Бюджет на СОУ "Гео Милев" за 2015 година
Бюджет 2015