Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Иновации в действие

01.06.2022  |   Новини
       Двадесет и четири  ученици и учители  гостуват  в Средно училище „Гео Милев“- Варна. Те са участници в НП „Иновации в действие“. Заедно с тях ще работят и двама педагози от Испания, които са избрали училището за своето обучение по програма „Еразъм+“.
       Програмата „Иновации в действие“ дава възможност за разменени визити между две иновативни училища.  Партньор на СУ „Гео Милев“   тази учебна година е  140 СУ "Иван Богоров" – София. В наблюдаването на добри практики и иновации участват и две училища, които нямат защитени по националната програма  иновации - ПХГ "Дамян Дамянов" – Сливен и 72 ОУ „Христо Ботев“ – София.
       СУ „Гео Милев“  работи по  НП „Иновации в действие“  трета година, като представя  своите  иновации, защитени пред  МОН - използване на метода CLIL -   в начален етап на образование по английски, немски и руски език. При използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две - изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език. Другата иновация е използване на методите на театралната педагогика  в обучението по чужди езици - ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на учениците на роден и чужд език.
       Участниците в тридневната визита  ще  имат възможност да наблюдават уроци, да участват в изработването на различни материали, свързани с обучителната дейност и да се докоснат до работната атмосфера в училището. В програмата са включени интердисциплинарни уроци и презентации по чужди езици, физика, математика, химия, география, човекът и природата  и др. Гостите ще участват в открит урок и в творческо ателие с използване на театрални  техники. Учениците от специалност „Рекламна графика“ от 140 СУ "Иван Богоров" – София заедно със своите домакини от същата специалност ще изработят дигитална картичка за Деня на детето- 1 юни.
       В края на своето посещение учителите  ще получат разработени уроци и   всички участници в срещата заедно ще подготвят общи информационни брошури и презентации за своята съвместна работа.
       Целта на   НП „Иновации в действие“ е  подкрепа на иновациите и креативното мислене в училищата за развиване  постиженията на учениците, като се създават условия  педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризират и споделят  своите иновативни практики и продукти.

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/inovacii-v-dejstvie


МЕДИИТЕ:
https://varnanovini.bg/2022/05/31/inovacii-v-dejstvie-v-sredno-uchili/
https://parallel43.bg/sredno-uchilishte-geo-milev-vav-varna-posreshtna-gosti-po-programata-inovacii-v-dejstvie