Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

БДП


График за провеждане на часовете по БДП
учебна 2023/2024 година
II срок

График за провеждане на часовете по БДП
учебна 2023/2024 година
I срок

План за работата на комисията по БДП
план

График за провеждане на часовете по БДП
учебна 2021/2022 година
II срок

График за провеждане на часовете по БДП
учебна 2021/2022 година
I срок

Инструктаж по БДП за поведение при зимни условия
учебна 2020/2021 година
инструктаж

График за провеждане на часовете по БДП
учебна 2020/2021 година
I срок

План за работата на комисията по БДП
учебна 2020/2021 година
план

График за провеждане на часовете по БДП
учебна 2019/2020 година
II срок

Инструктаж по БДП за зимния период
учебна 2019/2020 година
инструктаж

План за работата на комисията по БДП

учебна 2019/2020 година
план

График за провеждане на часовете по БДП
график

БДП
училищна комисия

Маршрутна карта
https://www.bgmaps.com/link/CD846ACEC7F7614EAAD6CEE774B2B344