Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Класни ръководители, класни стаи и кабинети

Учебна 2020/2021 година
Класове и класни ръководители
Изтегли файл

Разпределение на класни стаи и класни ръководители
Изтегли файл

Учебна 2019/2020 година
Разпределение на класни стаи и класни ръководители
Изтегли файл
Изтегли файл

Учебна 2018/2019 година
Разпределение на класни стаи и класни ръководители
Изтегли файл
Класни ръководители по класове и стаи
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл начален етап