Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Материални ресурси

Средно  “Гео Милев” разполага с:

33 класни стаи
Модерно обзаведени компютърни кабинети
Езикови кабинети
Кабинет "Рекламна графика"
Кабинет/лаборатория по химия и физика
Библиотека с фонд над 12 000 библиотечни единици - учебно-помощна, художествена и справочна литература, енциклопедии, речници, периодични издания, CD и DVD
„Сцена за училищно творчество” с 200 места, изградена през 2013 г. по инициатива на Училищното настоятелство.
Тенис корт
Два физкултурни салона
Площадка – безопасност на движението
Външни спортни площадки
Фитнес зона
Лекарски  кабинет
Ученически стол и бюфет
Централно и локално парно отопление