Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Консултации

График на консултациите с ученици и срещи с родители 
учебната 2021/2022 г.
Втори срок

Изтегли файл

График консултации
учебна 2021/2022 година
Първи срок
Изтегли файл

График консултации
учебна 2020/2021 година
Втори срок
Изтегли файл
Изтегли файл

График за консултации на педагогическите съветници през учебната 2019/2020 година - II срок
Изтегли файл
Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2019/2020 година - II срок

Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2019/2020 година - I срок


Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2018/2019 година - II срок

Изтегли файл


График за консултации и срещи с родители през учебната 2018/2019 година - I  срок

Изтегли файл