Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Клуб „Мога сам“

29.06.2022  |   Новини
Клуб „Мога сам“
Проект "Образование за утрешния ден"
Ръководител: Галина Проданова – старши учител по Информационни технологии

От 03.12.2021г. до 24.06.2022 г. се проведоха занятията на клуб „Мога сам“ по проект  No BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. В клуба участваха ученици от 5 клас. Те започнаха своите занятия с дискусия свързана с безопасното използване на интернет. Продължиха с натрупване на знания, свързани с програмата Power Point. Научиха се да вмъкват аудио и видео файл, бутони за действия и анимации. След представяне на изготвените презентации, започнаха работа в Microsoft Publisher. Това приложение даде възможност на учениците да си изработят визитни картички, чудесни картички по случай Международният ден на жената, интересни покани, листовки, менюта, автобиографии, сертфикати за награди и грамоти. А по – напредналите си направиха лични сайтове в които качиха някои от своите готови материали. Някои от изготвените от участниците продукти  може да видите на следния линк:  

https://drive.google.com/drive/folders/1adW6W-uYCPvi7hUSPLEjSFDXLlaaqY11?usp=sharing


Подготвил: Галина Проданова