Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, д.п.н. гостува в училището

11.06.2024  |   Новини
          Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, д.п.н. гостува в Средно училище „Гео Милев“- Варна, придружен от  д-р Ирена Радева, началник на РУО – Варна. Поводът е споделяне на опита на екипа в прилагането на принципите на позитивната  психология в образованието.От две години под прякото ръководство на проф. Румен Стаматов в училището  се реализира „Програма  за преподаване на благополучие в училище“ и утвърждаване на силните страни на детето.
        Часове след срещата МОН излезе с новината, че „Във Варна предстои да се създаде първият Национален център за позитивно образование“.
https://www.mon.bg/news/ministar-czokov-polagat-se-osnovite-za-sazdavane-na-parviya-naczionalen-czentar-za-pozitivno-obrazovanie-v-balgariya/
        Гости на събитието бяха доц. Елеонора Танкова – зам. ректор по институционално сътрудничество и развитие на ВСУ „Черноризец Храбър“. Директори на училища и детски градини:Т аня Петрова – ОУ „П.Р. Славейков“, Мария Несторова – СУ „Найден Геров“, Вяра Дукова – ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“, Весела Панчева – СУ „Димитър Талев“ – Добрич, Костадин Дюлгеров – ОУ „Антон Страшимиров“, Ферхан Хасан – Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Цонево, Красимира Михайлова – ДГ „Делфинче“, Анула Рашкова – ДГ „Лястовичка“, Елена Ташева – ДГ „Крилатко“, Рада Николова – ДГ „Гълъбче“, Парашкева Люцканова – ГД „Маргаритка“, Жени Николова - зам. директор -  ОУ „Добри Чинтулов“. В срещата участваха учители и родители на деца от училището, както и членове  на Обществения съвет и Училищното настоятелство на СУ „Гео Милев“.
        Директорът на училището Албена Павлова приветства гостите и разказа за извървения път, за да се стигне до програмата за преподаване на благополучие. Тя сподели, че изграждането на добродетелите става в детството, а детството на децата минава в училище, затова е важно в училище заедно учители, ученици и родители да работят за щастието на децата. Педагогическият съветник Капка Николова  представи „Програмата за преподаване на благополучие в училище“ и силните страни на характера. Тя обясни за старта на програмата и обученията с учители, лекториите с проф. Стаматов и родителите, работата по програмата с учениците в различните  класове. Тя открои свързаността, която се създава в резултат на програмата между учителите, между самите ученици, между учители и ученици и между родителите.
        Боряна Николаева – /родител/ изрази удовлетворението си от работата по програмата. Разказа за интересните задачи, които получават децата, за да намерят какво да харесат в другото дете и как с малки жестове да търсят доброто в другите, което влияе благоприятно на атмосферата в клас.
        Юлиян Бонев – председател на УН сподели, че се вижда разлика откакто се работи по програмата и че родителите изразяват желание тя да продължи.
        Росица Хараланова- класен ръководител на четвърти клас изрази своето мнение, че всеки учител желае благополучието на децата, но само в СУ „Гео Милев“ това се преподава. При работа по програмата няма грешен отговор и това прави децата искрени и спокойни, споделянето е сърдечно и откровено и това създава усещане за щастие у децата. Благополучието на учениците е бъдеща предпоставка за щастие на детето, смята тя.
       Мариела Спиридонова- /родител/   изрази мнение, че позитивното не е да не се показват грешките, а да се прави така, че децата да бъдат стимулирани и подкрепени.
       Севинч Ахмед- /родител/   сподели, че децата са научили трите най-важни думи: благодаря, извинявай и обичам те и са изнесли доброто извън училище.
       В срещата чрез видеовръзка участва и проф. Румен Стаматов.Той благодари на министър Цоков и на гостите, че се прави тази важна крачка. За него е важно да се очертаят перспективите пред позитивното образование и всеки да намери своето място, а с помощтта на РУО-Варна и Община Варна да се търси по широко приложение. Идеята е позитивното образование да покаже, че училището е дом на детето, а въпросът е как да се въведе във всички учебни предмети. Най-голямото предизвикателство, според проф. Стаматов, за да се постигне ефективност на програмата е ангажираността с тази образователна  парадигма  на всички учители и на всички родители. Той смята, че трябва 2-3 годишен период на работа, както и да се включат и други училища. Професорът предложи да се създаде мрежа от училища и детски градини, които да работят в тази посока и от Варна да тръгне една нова образователна парадигма.
       Министър Цоков благодари на директора на училището г-жа Павлова, на проф. Стаматов и изрази мнение, че „Програмата за преподаване на благополучие в училище“ е най-структурираната програма свързана с позитивното образование.Той сподели, че позитивното образование е нова парадигма свързана с позитивната психология и навлиза в много страни. Там където се развиват социалните и емоционални умения на децата и това как да възприемат другия, агресията рязко намалява. Важен момент е, чрез силните страни на детето да се насочва вниманието към индивидуализация на образованието. Това влияе на мотивацията на децата, а много от неуспехите се дължат на липса на мотивация. Чрез позитивното образование и различните инструменти, които то дава, да се достигне до позитивна култура в училище. Министърът изрази своето мнение, че трябва съвместно да се търси възможност модела на работа с учители, ученици  и родители да се мултиплицира. Да се изгради мрежа от „Щастливи училища“, което е смисъла на образованието-щастливи успешни хора.
       Началникът на РУО- Варна д-р Радева поздрави екипа на училището, затова че се е обърнал към  науката, за да се достигне до реализация на научните идеи в практиката. Тя каза, че приема предизвикателството да се направи среща, да се разшири мрежата с участието на ВСУ и община Варна и от Варна да се предава опит, като се разчита и на подкрепата на МОН.
       Присъстващите директори и представители на училища и детски градини споделиха своя опит и работа по програми, в чиито център е детето, неговото щастие и благополучие. Те подкрепиха идеята и потвърдиха, че са готови да се присъединят към програмата и изграждането на училищна мрежа.
       Доц. Елеонора Танкова отбеляза, че ВСУ има истинско партньорство с училище „Гео Милев“, където се срещат реалната практика с научния подход. Тя потвърди, че ВСУ ще бъде „научен гръб“ при изпълнение на програмата и има капацитета и амбицията да разшири нейното въвеждане и приложение.
       Проф. Стаматов изрази своето намерение програмата да обхване и  други възрастови групи в училище.
       В края на срещата директорът на СУ „Гео Милев“ благодари за подкрепата и затова, че науката обръща внимание на българското училище. Тя се обърна към министъра и присъстващите на срещата с благодарност за отзивчивостта и готовността за съвместна работа за бъдещето на децата и тяхното щастливо настояще.

Репортаж на БНТ:
https://www.youtube.com/watch?v=fwj3QWJTjoU