Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Отлично представяне на седмокласниците на НВО

01.07.2022  |   Новини
    Отлично представяне на седмокласниците от СУ „Гео Милев“ на националното външно оценяване по български език и литература и по математика през учебната 2021/2022 г.
    Средният успех по български език и литература е 5.089. От 139 явили се ученици 39 имат отличен резултат, 71 седмокласници - много добър, 16 кандидат-гимназисти – добър и 13 ученици са
със задоволително представяне.
    Успехът за НВО по БЕЛ за СУ „Гео Милев“ е 74.09 т. от възможни 100 точки, като за регион Варна е средния бал е 60.73 т. , а за страната - 53.63 т.
    Средният успех по математика е 4.63. От 139 явили се ученици 25 имат отличен резултат, 59 седмокласници - много добър, 40 кандидат-гимназисти – добър и 15 ученици са със задоволително представяне. Успехът за НВО по математика за СУ „Гео Милев“ е 59.88 т. от възможни 100 т. , за регион Варна средният бал е 43.25 т. , а за страната - 35.32 т.
    Поздравления за учениците и техните учители!