Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Първи учебен ден

15.09.2016  |   Новини

      С пожелание за успешна и ползотворна учебна година откри първия учебен ден директора на училището Албена Павлова.
      По традиция празникът започна с посрещане на националния флаг.
      Официални гости: Христо Христов – кмет на район „Младост”, Десислава Динкова – гл.експерт, дирекция „ Образование и младежки дейности”  община Варна,   Димитър Костадинов – председател на Училищното настоятелство, Йорданка Юнакова, Димитър Митев и Петър Петров - предишни директори на училището.  
      Поздравителни адреси: Милена Дамянова – председател на комисията по образование и наука в НС, Лилия Христова – директор дирекция „ Образование и младежки дейности”  община Варна, Венцислава Генова – началник РУО Варна, проф.д.ис.н. Галя Герчева – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”, доц.д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Д.Ценов” Свищов и други.