Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Сертификат за участие

07.07.2016  |   Новини
СОУ "Гео Милев" получи сертификат за участие в конкурса "Училища на бъдещето" на Фондация "Америка за България. Сертификатът удостоверява, че училището се е включило с разработена концепция и проект в конкурса през 2016 г. Проектната идея предвиждаше изграждане на Център за интерактивно обучение „Моят свят”, който да заеме заеме целия четвърти етаж на сградата, училищната библиотека, коридора и фоайетата. Да се създаде концептуално свързана интерактивна среда, в която учениците да опознават всички страни от заобикалящия ги свят – неговата екология и природа, наука, история, култура и изкуство