Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Тридневна работна среща по НП „Иновации в действие“

06.06.2023  |   Новини
     Ученици и учители от три български училища участваха в тридневна работна среща в Средно училище „Гео Милев“ по НП „Иновации в действие“. От 31.05.2023 г. до 2.06.2023 г. учители и ученици от училището –домакин представиха  своите иновации - използване на метода CLIL - интегрирано езиково    обучение  в начален етап на образование   /английски, немски и руски език/ и използване на методите на театралната педагогика  в обучението по чужди езици.
       Гостите от  18 Средно училище „Уилям Гладстон“ – София, СУ „Николай Катранов" – Свищов и  СУ „Христо Ботев“ – Козлодуй   участваха в различни уроци и се запознаха с иновативни практики използвани в работата на учителите по чужди езици.
      При използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език.  Бяха демонстрирани различни игри и творчески задачи, при които учениците в начален етап с лекота усвояват лексика свързана с учебните  предмети  Околен свят, Математика, Музика и Рисуване.Те бяха представени от   Ц.Балева и Хр. Георгиева – английски език, М.Йорданова – руски и Хр.Карнобатлиева- немски език.
      Използването на театралните техники бе илюстрирано с  театрален урок на английски език, подготвен от Ст.Петкова, който комбинира работа с музика и песни, картини и изображения.Този иновативен подход   интегрира  и съчетава  художественото и емоционалното възпитание на учениците с подобряване и развиване на комуникативните умения  по чужд език. Проведено бе и творческо ателие  „Театрални техники в обучението по чужди езици“, представени от Ст.Петкова и Т.Табакова.
      Програмата включваше и открит урок с професионалната паралелка „Графичен дизайн“. По време на урока, с преподавател М. Тодорова, гостите с помощта на учениците-  домакини изготвиха  магнити, книгоразделители и визитни картички  за своите училища.
      Поредица от интердисциплинарни уроци с метода STEM на тема „Познатата и непозната Варна“ представиха Н.Василева -учител по математика, Т.Табакова-  руски език, Юл.Стоянов - рисуване и учениците от  шести клас, които разказаха за своята екипна работа  по темата и показаха изработените макети на варненски забележителности.
      НП „Иновации в действие“ цели да се  създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризират и мултиплицират   своите иновативни практики и продукти. Чрез програмата се осигурява  подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.„
      В мобилностите един път годишно  участват две   иновативни училища- партньори и две неиновативни  училища, като всяко иновативно училище –домакин приема представителите на останалите три учебни заведения.  Участват по осем учители и ученици от всяко училище.
      Средно училище „Гео Милев“  за четвърти път посреща партньори по НП „Иновации в действие“. Тази година това е 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ – София. Работната среща в София се проведе от24 до 26.04.2023 г.